Årsplanlægning for 8-9. klasse i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 14
  • 1688
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2019
  • 21-10-2019

Modulopgave: Årsplanlægning for 8-9. klasse i samfundsfag

Det er en progressionsopgave fra samfundsfag, den er skrevet på 3. modul og skulle påvise en årsplanlægning af samfundsfag i 8 og 9.klasse.

Indhold

Indledning
Årsplan - 8 klasse
Årsplan - 9 klasse
Mulige problemstillinger
Didaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
At være lærer handler ikke kun om at undervise. Det handler lige så meget om struktur og planlægning. Planlægningen er vigtig for læreren, da man har en plan og struktur over hvordan skoleåret skal se ud. Folkeskolens formålsparagraf ​§1 lyder: ​”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling”​. Lærerens opgave er altså større end man tror – læreren skal nemlig forberede eleverne til livet efter folkeskolen, hvilket kræver at undervisningen er lærerig og god. For at yde den bedste form for undervisning er det naturligvis vigtigt med planlægning. Meningen med årsplanen er, at den skal sikre, at der er sammenhæng i arbejdet. Hermed kan forældre også få et indblik i, hvad der skal ske hvornår og følge deres børns undervisning. For os som lærer i samfundsfag er det især vigtigt at planlægge nøje, da eleverne kun har samfundsfag i to skoleår (8. og 9. klasse). Ifølge emu.dk er formålet for samfundsfag følgende: ​”​Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund”. ​For at eleverne skal kunne deltage i et demokratisk samfund er det nødvendigt, at de ved hvordan samfundet er opbygget, hvordan det styres osv. Vi mener, at emnerne dækker målene og på baggrund af dette har vi forsøgt at udarbejde en årsplan for 8. og 9. Klasse, hvori vi har valgt og beskrevet de emner, som vi finder relevant. Det er vigtigt at understrege, at vi som lærer naturligvis skal gøre plads til, at der kan opstå situationer, som gør, at planen må ændres. Dette kan ikke udelukkes. Dog vil man naturligvis forsøge at forholde sig til den originale plan... Køb adgang for at læse mere

Årsplanlægning for 8-9. klasse i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.