Årsplan for 7. kl. i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 6
  • 1019
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 05-09-2019

Studieprodukt: Årsplan for 7. kl. i historie

Studieprodukt i historie med et eksempel på en årsplan for 7. kl. i historie.

Det er sat op med:

Periode/tema/problemstilling
Kompetenceområde
Færdigheds- og vidensmål
Indhold- og nøglebegreber
Læringsmål
Læringsdimension

Indhold

Emner i årsplanen: “De første nedskrivninger”, “Første stop mod ligestilling”, “Slaveriet før og nu”, “Frihedskrig og revolution”, “Opdagelsesrejsende - hvorfor rejser vi ud?”, “Dage der ændrede verden"

Uddrag

Periode/tema/problemstilling
“De første nedskrivninger” Hvem var Absalon, og hvilken indflydelse havde han på det danske, kristne samfund?

Kompetenceområde
Kildearbejde

Færdigheds- og vidensmål
-Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer

-Eleven har viden om kanonpunkter

Indhold- og nøglebegreber
Middelalder. Absalon. Saxo. Valdemar Den Store. Kristendommens tidlige stadie i Danmark.

Nøgleb: Kildearbejde, signifikans, brud og forandring,

Læringsmål
-Jeg kan vurdere troværdigheden i fortællinger fra fortiden.

-Jeg har viden om, hvem Absalon var.

-Jeg kan redegøre for Danmarks historie før kristendommens indførelse.

Jeg har kendskab til kampen mellem den “gamle- og den nye tro.”

Læringsdimension
Sproglighed
-(diskussion omkring Saxos nedskrivning. Havde det betydning, at Saxo var Absalon underdanig, og at A. var betydningsfuld? Kunne han ytre sin uforbeholdte mening herom, eller er den farvet? - Se det med datidens øjne) Egentlig “den første reklame” for Valdemar Den Store og Absalon, trods førstnævnte ikke altid var “the good guy”... Køb adgang for at læse mere

Årsplan for 7. kl. i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.