Zonen for nærmeste udvikling | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 2239
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2011
  • 09-05-2012

Zonen for nærmeste udvikling | Studieprodukt

Studieprodukt i specialpædagogik.

Problemformulering
Vi ønsker derfor i denne opgave, med afsæt i Vygotskijs tanker om Zonen for Nærmeste Udvikling, at undersøge hvordan og hvorvidt vi som lærere kan støtte et barn med diagnosen ADHD og dennes faglige udvikling.

Indhold

Indledning
Vygotsky teori:
Fakta om ADHD
Diskussion
Handleplan
Konklusion
Litteraturliste
Bilag. Case: Andreas 10 år og har fået diagnosen ADHD.

Uddrag

Indledning:
”Mange børn med DAMP/ADHD har svært ved at sætte sig ind i, hvordan andre
tænker og føler. De kan ikke aflæse og tolke andres mimik og intentioner. De har
sociale indlæringsvanskeligheder.” (Juul 2004 side 19.)
Ifølge Kirsten Juul har børn med ADHD ofte vanskeligheder ved at fungere i sociale samspil med andre i og med de, efter hendes mening mangler empati og indlevelsesevne.
Vygotsky, med sit socialkonstruktivistiske læringssyn, står bag teorien om Zonen for Nærmeste Udvikling. Teorien går i sin enkelhed ud på, at dét en person lærer i dag sammen med andre, er vedkommende i stand til at udføre alene i morgen.
Vi ønsker derfor i denne opgave, med afsæt i Vygotskijs tanker om Zonen for Nærmeste Udvikling, at undersøge hvordan og hvorvidt vi som lærere kan støtte et barn med diagnosen ADHD og dennes faglige udvikling.

Vygotsky teori:
Vygotsky mener at de psykiske processer først må komme til udtryk og udvikle sig i ydre aktiviteter og først derefter kan gå over til det indre, dvs. blive til en struktur for indre processer. Man må altså handle for at man kan lære, da man ellers ikke har noget at hæfte sin lærdom til. Vygotsky mener endvidere at barnets udvikling sker igennem en række forskellige perioder (stabile perioder, kritiske perioder og kriseperioder). De indre ændringer i barnets udvikling er grundlaget for at forstå og definere perioder. Denne udvikling er en dynamisk proces, der medfører at der i perioder sker egentlige nydannelser, hvilket resulterer i at personlighedens struktur og funktion... Køb adgang for at læse mere

Zonen for nærmeste udvikling | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.