Wolfgang Klafki og kategorial dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 16
  • 4221
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 30-04-2003

Eksamensopgave: Wolfgang Klafki og kategorial dannelse

Problemformulering

Er Wolfgang Klafkis teori om kategorial dannelse, samt hans spørgsmål til brug ved en didaktisk analyse, anvendelige redskaber i en forberedelse af et undervisningsforløb?

Indhold

1: Indledning 2
2: Problemformulering 2
3: Metode 3
4: Dannelse som begreb 3
5: Wolfgang Klafki og kategorial dannelse 5
6: Planlægning af undervisningsforløb 9
7: Undervisningsforløb 11
8: Evaluering af undervisningsforløb 12
9: Case - På besøg hos naturvejleder med 2.v 12
10: Evaluering af case 13
11: Konklusion 14
12: Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning

Kort tid efter jeg var begyndt som studerende på KDAS, stillede en af mine medstuderende mig dette underfundige spørgsmål: ”Anser du dig selv som værende et dannet menneske?”. I et anfald af panik (Man vil vel gerne anses for værende i besiddelse af en vis mængde dannelse) svarede jeg, uden at tænke mig om: “Ja!”. Bagefter tænkte jeg en del over mit fejlagtige svar. Ja, jeg er vel i besiddelse en vis portion dannelse, men færdigdannet tror jeg aldrig man bliver. For mig er dannelse en livslang proces. Og hvad er egentlig dannelse? Som alt andet skal den vel ikke ses ude af kontekst til samfund, social sammenhæng m.m. Hvad kan man bruge dannelse til? Forældes den? Senere i mit studieforløb er det en problematik, jeg gentagne gange er stødt på, og som hver gang har vakt min interesse. Da jeg synes Wolfgang Klafki er kommet med et godt bud på en løsningsmodel, valgte jeg at arbejde med hans teorier, da jeg skulle i praktik i en 2. klasse på Enghave Plads skole. Dette danner fundamentet for denne opgave.

Metode

For at skabe et fundament for forståelse af dannelse i relation til didaktik, har jeg valgt at arbejde en del med dannelse som begreb. Jeg tager ikke de historiske aspekter med, da jeg ikke finder dem helt relevante for opgaven. Via begrebet dannelse vil jeg nå til Wolfgang Klafi og kategorial dannelse, samt hans didaktiske analyse. Jeg vil prøve at vise hvordan jeg har anvendt disse i min praktik. Afsluttende vil jeg diskuterer disse teoriers anvendelighed... Køb adgang for at læse mere

Wolfgang Klafki og kategorial dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.