Vulkaner og pladetektonik | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 17
  • 3627
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2007
  • 20-08-2007

Eksamensopgave: Vulkaner og pladetektonik | Undervisningsforløb

Eksamensopgave i geografi om vulkaner og pladetektonik samt et undervisningsforløb til en 8. klasse om pladetektonik og vulkanisme.

Problemformulering
Hvilke sammenhænge er der mellem den pladetektoniske aktivitet og vulkaner, og hvordan kan vi som lærere give eleverne den optimale undervisning i dette emne - indenfor de rammer, der eksisterer i dag?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemstilling 3
2.1 Problemfelt 3
2.2 Problemformulering 3
3. Begrebsdefinition 4
4. Jordens Opbygning 5
5. Pladetektonik 5
5.1 Konstruktive pladerande 7
5.2 Destruktive pladerande 7
5.3 Bevarende Pladerande 9
6. Vulkanisme 10
6.1 Skjoldvulkan 10
6.2 Askevulkan 11
6.3 Keglevulkan 11
6.4 Eksplosionsvulkan. 11
6.5 Spaltevulkan 11
7. Hotspots 12
8. Didaktiske overvejelser/undervisningsforløb 13
8.1 Den didaktiske relationsmodel 13
9. Konklusion 15
10. Perspektivering 16
11. Litteraturfortegnelse 17

Uddrag

Indledning
Vi vil i opgaven konkretisere, hvad vulkanisme er, og hvordan vulkaner opstår.

Vi vil præsentere eksempler på forskellige vulkantyper, og endelig belyse menneskelige aktivitet i vulkanske områder.

For at kunne konkretisere dette, må der som udgangspunkt forefindes en redegørelse for de tektoniske plader samt deres bevægelser. Altså baggrunden for vulkaners eksistens og aktivitet.

Dernæst ønsker vi at lave et undervisningsforløb hertil, som dækker nogle af de faglige mål, der eksisterer indenfor faget geografi.

Afslutningsvis vil vi perspektivere og konkludere, hvilket vi vil gøre ud fra den betydning vulkanisme har for de menneskelige levevilkår, samt hvilken indflydelse det
har for befolkningens dagligdag i de vulkanske områder.

Problemstilling
Når man beskæftiger sig med emnet pladetektonik, er der er masse faglige begreber og udtryk som er svære at forstå. Pladetektonik og vulkanisme skal omsættes til et niveau som eleverne i folkeskolen kan forstå, uden at den faglige del forsvinder.

Endvidere er det også vigtigt at gøre emnet mere relevant for eleverne, da det er vores erfaring, at dette bidrager til en større interesse indenfor emnet.

Når vi tænker på vulkaner, og vi kigger på et kort kan man sagtens se, at de fleste vulkaner lægger sig tæt ved pladegrænserne. Ligesom at ens umiddelbare bud ville være, at en vulkan har stor negativ indflydelse på levevilkårene for mennesker, og umiddelbart ville ens første tanke være, at områderne omkring vulkaner må være øde og mennesketomme. Men når man går ind og undersøger det lidt nærmere, opdager man, at dette ikke er tilfældet.
Flere mennesker bor tæt ved og opad aktive vulkaner... Køb adgang for at læse mere

Vulkaner og pladetektonik | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.