Vulkaner og magma i natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 13
  • 3303
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 12-04-2005

Undervisningsforløb: Vulkaner og magma i natur/teknologi

Opgave i natur/teknologi om vulkaner og magma med tilhørende undervisningsforløb til en 4. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan man lave et relevant undervisningsforløb, hvor pladetektonikkens betydning for vulkaners processer og disses virkning på jordbundsforhold, kommer til udtryk?

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 2
Teorien om pladetektonik 2
Magma 4
De forskellige vulkantyper 6
Vulkanisme 6
Jorden omkring vulkaner 7
Didaktiske overvejelser 7
Undervisningsforløb (12 lektioner) 8
Konklusion 9
Litteraturliste 9
Bilag 11

Uddrag

Indledning
Vi har i denne opgave valgt at skrive om vulkaner og her vil vi komme ind på pladetektonikken, herunder processerne - alfa, beta og gamma, samt opbygnings- og nedbrydningszoner.
Yderligere inddrages sammenhængen mellem vulkaner, herunder magmaens kemiske opbygning og vulkanernes udseende og magmaets betydning for jordbunden, set med landbrugsperspektiv. Hvorved vulkanudbrud inkluderes, da dette er af betydning i forhold til overstående.
Ud fra valgte teoretiske indfaldsvinkel har vi opsat mål og lavet et undervisningsforløb omkring dette.

---

De forskellige vulkantyper

Eksplosionsvulkaner er - som navnet fortæller – dannet ved et enkelt, kraftigt udbrud – en eksplosion. Dæklaget på denne vulkan er næsten ikke til at gennembryde. Derfor størkner magmaet delvist og i restsmelten er der næsten kun gas tilbage. Udbruddet udløses ved en kæmpe eksplosion, hvor store mængder af aske og pimpsten bliver slynget ud. Pga. af den store eksplosion opstår der et masseunderskud der får vulkanen til at synke sammen og efterlade et krater.

Keglevulkan/ stratovulkan. De består ofte af skiftevis aske og lava. Keglevulkaner dannes, når lavaen er tyktflydende og derfor ikke løber så langt væk fra krateret. Keglevulkaner består af, lag af cinders og aske, som veksellejrer ...

---

Didaktiske overvejelser
Vi har valgt en 4. klasse idet Fælles mål bl.a. lægger vægt på at elever efter 4. klasse skal kunne:
• Give eksempler på, hvordan naturkatastrofer indvirker på planter, dyr og menneskers levevilkår.
• Give eksempler på menneskers levevilkår forskellige steder på jorden.
• Kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen verdensdel.
• Kende forskel på forskellige landskabstyper.
Punkterne er i overensstemmelse med vores undervisningsforløb idet vores undervisningsforløb tager udgangspunkt i biotoper i vores ”egen verdensdel” der adskiller sig fra eleverne normale hverdagsliv.
Undervisningen tager udgangspunkt i et kompendium (se bilag), indeholdende forsøg og opgaver, og bogen: ”Værd at vide om Vulkaner” af Simon Adams, desuden... Køb adgang for at læse mere

Vulkaner og magma i natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.