Semesteropgave om vulkaner og magma

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 19
  • 3351
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 12-04-2005

3.-6. klasse, Undervisningsforløb: Semesteropgave om vulkaner og magma

Semesteropgave i natur/teknik om vulkaner og magma med tilhørende undervisningsforløb til en 4. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan man lave et relevant undervisningsforløb, hvor pladetektonikkens betydning for vulkaners processer og disses virkning på jordbundsforhold, kommer til udtryk?

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 2
Teorien om pladetektonik 2
Magma 4
De forskellige vulkantyper 6
Vulkanisme 6
Jorden omkring vulkaner 7
Didaktiske overvejelser 7
Undervisningsforløb (12 lektioner) 8
Konklusion 9
Litteraturliste 9
Bilag 11

Uddrag

Indledning
Vi har i denne opgave valgt at skrive om vulkaner og her vil vi komme ind på pladetektonikken, herunder processerne - alfa, beta og gamma, samt opbygnings- og nedbrydningszoner.
Yderligere inddrages sammenhængen mellem vulkaner, herunder magmaens kemiske opbygning og vulkanernes udseende og magmaets betydning for jordbunden, set med landbrugsperspektiv. Hvorved vulkanudbrud inkluderes, da dette er af betydning i forhold til overstående.
Ud fra valgte teoretiske indfaldsvinkel har vi opsat mål og lavet et undervisningsforløb omkring dette.

---

De forskellige vulkantyper

Eksplosionsvulkaner er - som navnet fortæller – dannet ved et enkelt, kraftigt udbrud – en eksplosion. Dæklaget på denne vulkan er næsten ikke til at gennembryde. Derfor størkner magmaet delvist og i restsmelten er der næsten kun gas tilbage. Udbruddet udløses ved en kæmpe eksplosion, hvor store mængder af aske og pimpsten bliver slynget ud. Pga. af den store eksplosion opstår der et masseunderskud der får vulkanen til at synke sammen og efterlade et krater.

Keglevulkan/ stratovulkan. De består ofte af skiftevis aske og lava. Keglevulkaner dannes, når lavaen er tyktflydende og derfor ikke løber så langt væk fra krateret. Keglevulkaner består af, lag af cinders og aske, som veksellejrer med lavastrømme. Det forhold, at der med mellemrum flyder lava ud ovenpå en kegle af eksplosionsmateriale, bevirker at vulkanen får forøget styrke og dermed et forlænget geologisk liv.

Skjoldvulkaner/kuppelformetvulkan er dannet af tyndtflydende basaltisk lava, der løber længere væk fra krateret. Derfor breder de sig over større områder end keglevulkaner. Dens kontur er som et skjold – derfor skjoldvulkan. Vulkanskråningens hældning kan variere fra nogle få grader til 15º. Skjoldvulkaner rejser sig ikke så flot i landskabet som keglevulkaner, og de indeholder som regel mindre aske end keglevulkanen... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om vulkaner og magma

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.