Undervisningsforløb om vindenergi og vindmøller

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 16
  • 6301
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 18-04-2005

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om vindenergi og vindmøller

Natur/teknologi eksamensopgave med et undervisningsforløb om vindenergi og vindmøller

Indledning:

Når vi kører gennem landskaberne kan vi ikke undgå at få øje på de enorme vindmøller som er så typiske for det danske landskab. Vindmøllerne er næsten lige så dansk som Tuborg, kolonihaven, Kongehuset mm. Derfor er intentionen bag denne undervisningsplan, at løfte sløret for eleverne, om hvad det er for ”skabninger” som fylder i det danske landskab; på godt og ondt. Her er altså en klar sammenhæng mellem det de ser/oplever uden for skolen, og i dette tilfælde, indenfor skolen i
undervisningen.

Samtidig er begrebet elektricitet/energi noget meget fjernt for eleverne. Spørger man hvad elektricitet og strøm er, ja så vil de svare at det er noget som kommer ud af stikkontakten i væggen. Spørger man dybere ind, og sætter derved deres refleksion i gang, vil de sikkert nævne ord som kul, vindmøller mm. Eleverne har altså en meget svag idé om begrebet energi. Dette skulle følgende undervisningsplan gerne råde bod på!!!

Indhold

Indledning
Fremgangsmåde
Rammefaktorer
Emnebegrundelse & overordnede mål for forløbet
Teori
Konstruktivisme (læringssyn)
Gruppearbejde
Den didaktiske trekant (+ valg af emnet vindenergi)
Evaluering
Dannelse i natur/teknikfaget
Undervisningsforløbet
Modul 1: indledning til forløbet om vindenergi
Modul 2: vindenergi
Modul 3: vindmøllerne
Modul 4: ”leg” med vindmøllerne
Modul 5: vindmøllerne (fortsat)
Modul 6: ekskursion til vindmølle
Evalueringslektion (intet modul, blot én lektion)
Lærerens forudsætninger
Pædagogiske og didaktiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Fremgangsmåde:

Jeg vil kort opridse hvilke rammefaktorer der er gældende for denne undervisningsplan, for herefter at nævne de overordnede mål for denne undervisningsplan, samt komme med en emnebegrundelse.

Derefter vil der komme et teoriafsnit indeholdende pædagogiske, psykologiske og didaktiske overvejelser. Dette efterfølges af et kort afsnit om dannelse. Jeg vil forsøge at koble teorien på selve ”undervisningsforløbet”. Hermed vil jeg undgå at teorien virker påklistret. Metoden til det, er at give eksempler på teorien, når jeg mener at den ene eller anden teori eller tanke fra min side etc., skinner igennem i undervisningsforløbet.

Endelig vil der være selv undervisningsforløbet. I dette vil jeg nævne hvilke CKF'er jeg berører. Det vil være både fra Klare Mål og fra Studieordningen for natur/teknikfaget på Aalborg Seminarium.

Til sidst vil jeg give et bud på hvilke forkundskaber læreren skal have for at gennemføre dette undervisningsforløb, samt nævne et par pædagogiske overvejelser og slutte af med en litteraturliste... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om vindenergi og vindmøller

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.