Undervisning i vindenergi og vindmøller

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 4963
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Undervisning i vindenergi og vindmøller

Opgave i fysik/kemi om undervisning i vindenergi og vindmøller.

Vi har ud fra det fysiske fagområde valgt at skrive om den alternative energiform vindmølleenergi.

Emnet finder vi relevant idet vi har vurderet at emnet indeholder teoretiske fagområder fra fysikfagets CKF (centrale kundskabs- og færdighedsområder).

Endvidere har vi gjort overvejelser omkring hvorvidt emnet vil være egnet og ikke mindst interessant i undervisningsøjemed.

Opgaven indeholder en undervisningsplan/undervisningsforløb til en 8. klasse i emnet.

Indhold

1. Forord 3
2. Vindmøller som undervisningsbrug 3
3. Planlægning af undervisningsforløb 3
Hvorfor introduktion til emnet ? 3
Hvorfor vise filmen ”Horn Rev – et vindkraftværk i Nordsøen” ? 4
Hvorfor internettet ? 4
Hvorfor ekskursion ? 4
Hvorfor eksperimenter og opgaver ? 4
Hvorfor fremlæggelse af resultater på klassen ? 4
4. Vindmøllers opbygning 5
Sådan laver en vindmølle strøm 7
Synkrongenerator 8
Asynkrongenerator 8
Lidt om husmandsmøller 9
Verdens største regulerbare vindmøllekraftværk 9
5. Energi omdannelse 10
Energikæde 11
6. Laboratorieforsøg 12
1. Sammenligning af rotorblade på vindmøllen (generatoren) 12
2. Vindstyrkens indflydelse 13
3. Vindretningens indflydelse 14
4. Belastning af generatoren 15
5. Effekttilpasning 15
7. Vurdering af emnet og undervisningsmaterialet 16
9. Konklusion - eget udbytte af projektet. 18
10. Litteraturliste 18
11. Links 18
12. Bilag 18
Bilag 1: Undervisningsplan
Bilag 2: Spørgsmål og svar til Filmen ”Horns Rev - et vindkraftværk i Nordsøen”
Bilag 3: Guide til ”Vind med Møller”

Uddrag

Vindmøller som alternativ energikilde har specielt inden for de sidste 10-20 år globalt og ikke mindst i Danmark været i stadig stigende vækst. Her tænkes ikke kun på antal og størrelse, men absolut også både teknisk og udviklingsmæssigt. Dette må først og fremmest ses i lyset af, at det nutidige samfunds hurtige udvikling kræver mere og mere energi og heraf medfølgende miljømæssige problemer. Her tænkes specielt på forurening ved afbrænding af konventionelle fossile brændsler som kul, olie og gas (forøget drivhuseffekt, sur regn m.m.).

2. Vindmøller som undervisningsbrug
Emnet beskæftiger sig med interessante fysiske grundfænomener og giver samtidig håndgribeligt relation til hverdag og samfund. Emnet er tilpas bredt og der bliver god mulighed for eleven at vurdere vindmøllernes opbygning, funktion og virkemåde (fælles mål).

3. Planlægning af undervisningsforløb
Vi tager udgangspunkt i en 8. klasse. Vi forudsætter at der er 2 undervisningstimer om ugen og at det er dobbelttimer. Vi mener, at dette giver den bedste udnyttelse af tiden, når der indgår laboratorieforsøg som en del af undervisningen.

Vi forventer følgende elevforudsætninger: eleverne har beskæftiget sig med simpel ellære og kender til begreber som spænding, strømstyrke, modstand, effekt mm.. De skal endvidere udføre simple laboratorieforsøg med el.

Vi har planlagt et undervisningsforløb over 6 uger – se bilag 1... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i vindenergi og vindmøller

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.