Vind som energikilde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 15
  • 3512
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2000
  • 09-06-2002

Eksamensopgave: Vind som energikilde

Eksamensopgave i natur/teknologi om vind. der kommes bl. a. ind på forskellige energiformer, CO2 - problematikken. Der indgår også didaktiske overvejelser samt mulige undervisningsdele.

Problemformulering
Er vind en god ide som energiforsyning i Danmark – og hvorfor? Med et henblik på CO2 – problematikken.

Indhold

Indledning ”Vind som energi”.
Problemformulering:
Vedvarende energi.
Fordele og ulemper ved vedvarende energi.
Produktion af vedvarende energi
Vind som energikilde.
Hvor kommer vinden fra?
Fordele og ulemper ved vindkraft.
Energiens vandring fra vind til el – net.
Vindmølle energi til en husholdning.
Vindmølle forsøg.
CO2 – problematikken.
Didaktiske overvejelser.
Konklusion.
Litteraturliste.
Bilag 4.
Forsøg med en husholdning. For en mølle.
Bilag 6.
Didaktiske overvejelser.

Uddrag

Indledning ”Vind som energi”.
Historien om de danske vindmøller er gerne blevet kaldt for et eventyr. Og det må med rette siges, at det bestemt er en succes - historie. Danmark er i dag førende på markedet med over 50 % af markedsandelen! Ved oliekrisen i 1973, hvor de arabiske lande skar deres produktion af olie ned, og priserne efterfølgende steg med op til en 4 – dobling på bare få uger, begyndte interessen for vedvarende energi i Danmark for alvor at tage til.

Danmark er ikke et land rigt på råvarer. Godt nok har vi olie i Nordsøen, men vi har ingen råstoffer i sammenligning med lande som Norge, Sverige, Polen o.s.v. Derimod har vi en anden ressource i form af vinden og den store mængde energi, der ligger heri. I 1976 blev de første vindmøller tilsluttet det danske el – system, og siden er udviklingen gået hurtigt. I 1999 dækkede vindmøller cirka 4 % af Danmarks el – forbrug, hvilket svarer til hele Danmarks forbrug i 1947.

Vindmøllerne er med tiden blevet udviklet så meget, at 10 % af hele forbruget i dag ville kunne dækkes af bare 1000 møller, hvor der i 1980 skulle 100.000 møller til!1 De nyeste og største møller er i dag af en sådan standard, at der kan fremstilles elektricitet til næsten samme billige pris som et moderne kraftværk. Med en sådan bemærkelsesværdig udvinding af energi fra vind er de danske møller ikke længere blot producent af elektricitet – de er gået hen og blevet en vigtig bestanddel af den danske eksport. Der er så sandelig medvind i møllerne!

Med den megen fokus på den globale opvarmning og dens årsager er vedvarende energi bestemt et område i fremdrift til trods for, at vindenergi i dag kun står for sølle 0,1 % af verdens el – forbrug. Det er grundet denne slående vigtighed denne form for energi får i den nærliggende fremtid, at vi har valgt at beskæftige os med dette emne.

Vedvarende energi.
Når man taler om vedvarende energi, er der tale om de energikilder, der ikke kan udtømmes. Det er energikilder som vand, vind, jordvarme, biologisk energi og ikke mindst solen. Sidstnævnte er den største energikilde, vi har, da den grundlæggende energikilde er lyset fra solen.
Solen frigør energi som varme og lys, og solens stråler er altafgørende for alt liv på jorden.

Hvis man skal kigge på de forskellige former for vedvarende energi, så er de alle med til at holde naturen ren og fri for forurening. Det er energikilder, som ikke kan blive brugt op, og der er ingen fare forbundet ved at udnytte dem. Dyr og mennesker er alle afhængige af dem. Det er altså energikilder, som er i vores hverdag.

Fordele og ulemper ved vedvarende energi.
Selvom der ikke er nogen tvivl om, at fremtidens bedste forudsætning for en verden uden forurening og klimaforandringer, er ved brug af solfangere, og der kræves et stort areal ved opvarmning af fx en by... Køb adgang for at læse mere

Vind som energikilde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.