Undervisningsforløb om vikinger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Undervisningsforløb om vikinger

Årsopgave i dansk med et tværfagligt undervisningsforløb om vikinger.

Målet med vores undervisningsforløb er at fremme elevernes mundtlighed samtidig med, at elevernes sikkerhed i mundtlige fremlæggelser øges. Vi har også en forventning om, at elevernes skriftlighed udvikles yderligere. Derudover ønsker vi, at eleverne fordyber sig så meget som muligt i emnet, og der er derfor lavet et tværfagligt forløb, da et sådant forløb må formodes at give mere tid, større viden og flere indgangsvinkler til emnet.

Indhold

”Vikinger” 1
Årsopgave i dansk 1
Af 1
Marts 2003 1
Indholdsfortegnelse 2
1.undervisningsplan 2
Emnebegrundelse/indledning: 3
Mål: 3
Didaktiske overvejelser 3
Det tværfaglige 3
Grundlaget 3
Brainstorm 4
Oplæsningen 4
Samtalen 5
Den skriftlige dimension 5
Den praktisk-musiske dimension 5
Fortællingen 6
Forældreaften 6
Øvrige overvejelser 6
Konklusion 7
Litteraturliste 7
Bilag:
1. Undervisningsplan

Uddrag

Emnebegrundelse/Indledning:
Emnet ”vikingerne” er valgt som et tværfagligt forløb i 5. klasse mellem dansk, historie, religion og billedkunst. Emnet er valgt i håb om at give eleverne en fornemmelse for det, der ofte er Danmarks mest fremhævede historie. Man hører gang på gang udtrykket ”Han er vist en rigtig viking” eller ”Hun har vist vikingeblod i årerne”, og vi mener, det er relevant, at eleverne bliver inddraget i, hvad der ligger bag disse vendinger, som er så fast integreret i det danske sprog. Ikke desto mindre er vikingerne også det, mange andre lande fremhæver eller tænker på, når de hører navnet Danmark blive nævnt.

Didaktiske overvejelser
Det tværfaglige

Vi forestiller os emnet som et tværfagligt forløb med historie, kristendom og billedkunst, da disse fag fint ville kunne supplere faget dansk omkring dette emne. Vi mener, det er vigtigt at arbejde tværfagligt, da dette er med til at give eleverne en bredere forståelse samt vise en sammenhæng imellem ting. Det er også et krav ifølge folkeskoleloven, at eleverne får mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede færdigheder og kundskaber gennem undervisning i tværgående emner og problemstillinger1. F.eks. bliver klasselokalet udsmykket i samarbejde med billedkunstlæreren som gør det muligt for eleverne at leve sig ekstra meget ind i vikingetiden og den måde, hvorpå deres historier/fortællinger blev fortalt. Men i denne opgave beskæftiger vi os primært med det dansk-faglige.

Grundlaget
Et vigtigt grundlag for overhovedet at kunne arbejde med et mål om at fremme elevernes mundtlighed er, at der er skabt et trygt og rummeligt miljø i klassen, da der er elever, som har svært ved at stille sig op foran andre. Man kunne derfor forestille sig, at før man går i gang med et sådant ”tema” har talt med klassen om at give plads til andre og deres fortællinger og lytte, når andre taler. Det taler Olga Dysthe om, når hun siger, at det er vigtigt... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om vikinger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.