Den historiske fortælling som undervisningsform

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 8
  • 2287
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2009
  • 25-07-2010

Synopsis: Den historiske fortælling som undervisningsform

Historisk fortælling og historiebevidsthed i 8. og 9. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan man arbejde og udvikle en historisk fortælling om vikingetiden så eleverne bliver deltagende og motiveret og derved får styrket deres historiebevidsthed?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Den historiske fortælling side 3
Historiebevidsthed side 5
Didaktiske overvejelser side 6
Mål side 6
Undervisningsplan side 6
Konklusion side 7

Uddrag

Indledning
Vores opgave er rettet mod en 8-9. klasse på en specialskole. Grunden til at vi har valgt at arbejde med den historiske fortælling som en indtalt historie er fordi denne opgave henvender sig til specialområdet.
Vi vil igennem denne opgave komme ind på den historiske fortælling som undervisningsform, samt arbejde med historiebevidsthed, da vi mener at denne opfattelse af faget er passende for elever på specialområdet.
At den historiske fortælling handler om netop vikingetiden har ikke nogen speciel betydning for de didaktiske tanker bag hverken opgave eller undervisning. Der er dog den fordel ved arbejdet med vikingetiden at mange elever har en forforståelse omkring emnet da det er en del af den danske nationalarv. Derudover er der mange film og bøger om emnet og derved mener vi at man kan nå en endnu større historiebevidsthed omkring emnet.
Igennem vores erfaringer fra diverse praktikophold og vikarstillinger har vi oplevet at undervisningen i historie på specialområdet nogle steder bliver nedprioriteret i forhold til fag som dansk og matematik. Vi er af den opfattelse at faget historie er et dannelsesfag, og derfor er det nødvendigt at prioritere faget højere. For at fange elevernes interesse og motivere dem er vi af den overbevisning at den historiske fortælling er et af de redskaber, som vi som kommende undervisere kan benytte for at skabe et positivt og spændende læringsrum... Køb adgang for at læse mere

Den historiske fortælling som undervisningsform

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.