Eksamensopgave om vietnamkrigen og historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 4698
  • PDF
  • Den Frie Lærerskole i Ollerup
  • 2003
  • 19-10-2004

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om vietnamkrigen og historiebevidsthed

Eksamensopgave i historie om Vietnamkrigen og historiebevidsthed.

Problemformulering
Hvorfor blander en stormagt som USA sig i pludselig i en konflikt langt væk fra egen grund, og hvordan udvikler den sig?

En konflikt, der på mange måder bevirker, at Amerikanerne bliver splittet i 2 lejre. Hvordan sker dette (medierne) og hvilken indflydelse har det på de hjemvendte soldater?
Disse bliver hovedspørgsmålene i vores opgave, men vi vil endvidere gerne ligge op til den kontrafaktiske arbejdsmetode i forbindelse med historiebevidsthed, når man rent faglig og didaktisk snakker om Vietnamkrigen. Dette vil blive prøvet fremstillet med åbne spørgsmål og refleksioner fra vores side.

Indhold

Indledning 2
Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Krigen - de store linier 3
Bevidsthed før, under og efter vietnamkrigen 5
Mediernes betydning 5
Interview med et blomsterbarn ”kim Jensen” 6
My Lai massakren - den lille historie 8
”Vi var ikke i My Lay for at dræbe mennesker, slet ikke. Vi var der for at dræbe den ideologi, som bæres af - jeg ved det ikke. Skakbrikker. Klumper. Kødstykker og jeg var ikke i My Lai for at dræbe intelligente mennesker. Jeg var der for at udrydde en uhåndgribelig ide. (løjtnant William Calley) 8
Veteranerne 9
Vietnamfilm – identitet 10
Historie bevidsthed 10
Perspektivering 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
E: Kampen om Vietnam 13
Bilag 1 14
Bilag 2 14
Bilag 3 14
Bilag 4 16

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at beskæftige os med vietnamkrigen i forlængelse af et semester forløb omkring USA' historie. Vi vil søge at inddrage begrebet historiebevidsthed og mediernes indvirkning på denne. Vi vil benytte os af den kontrafaktiske arbejdsmetode med åbne spørgsmål der ligger op til disput.. Vi vil søge at vise, hvordan disse kan påvirke og ”fange” eleverne i undervisningen.

Emnebegrundelse.
Vores emnebegrundelse ligger primært i vores egen interesse, dvs. fascinationerne af de politiske, militære og humanitære aspekter vedrørende konflikten i Vietnam. Endvidere føler vi, at der er mange tilgange til netop dette emne, og at det er vigtig at formidle de rædsler og fejl menneskeheden har begået i historien, så de ikke bliver glemt. Historien er ikke bare uhåndgribelige begreber om fortiden, nutiden og fremtiden.

---

Historiebevidsthed.
Ud fra formålet i historie (side 1), kan man udlede, at historie i dag skal styrke elevernes historiebevidsthed, dette bl.a. ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Men hvordan griber man som historie lige nu det an?
Dette paradigmeskifte inden for historien kom i 70'erne, men det var først i 1990'erne, at det blev integreret i folkeskoleloven.20 De 2 ”store” store hovedtaler om begrebet historiebevidsthed er Eric Benard Jensen (EBJ) og Vagn Oluf Nielsen (VON). De er i
midlertidig overhovedet ikke enige i selve definitionen, hvor EBJ udelukkende bruger
historiebevidsthedsbegrebet, mens Von mener at historiebevidsthed skal være
symbiotisk med elevernes historiesyn. De er dog begge enige i vigtigheden i at vise eleverne, at de er historieskabte såvel... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om vietnamkrigen og historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.