Undervisningsplan for et vandhul

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 7
  • 1822
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Undervisningsplan for et vandhul

Opgave i natur/teknologi om et undervisningsforløb, hvor vi besøger et vandhul.

For at komme ud af klasselokalet har vi valgt emnet vandhullet. Vi vil gerne motivere elevernes undersøgelseslyst, ved at indsamle vanddyr og senere opbygge et akvarium.
Forløbet tager udgangspunkt i elevdifferentiering i forhold til deres begrebserfaring.

Indhold

1. Indledning 2
2. Mål 2
3. Lovgivning i forhold til folkeskolens læseplan og CKF 2
4. Læseplan 2
5. Undervisningsplan 3
Modul 1 Forarbejdet 3
Modul 2 Besøg vandhullet 3
Modul 3 Vi ser på vores hjembragte dyr og planter 4
Modul 4 Opbygning af akvarium 4
Modul 5 Det videre forløb 5
Modul 6 Elevevaluering 5
6. Lærerrefleksion 6
7. Lærerens forudsætninger 6
8. Litteraturliste 7

Uddrag

1. Indledning:
Vandhullet er et let tilgængeligt område til at skabe motivation for elevernes undersøgelseslyst. Ved indsamling af vanddyr og senere opbygning af akvarium får eleverne forståelse for fødekæden samt iltens betydning.
Selve udflugten til vandhullet giver mulighed for at inddrage forskellige redskaber. Den praktiske del vil give eleverne et mere alsidigt billede af naturens samspil frem for, hvis undervisningen kun foregår via bøger i klasselokalet.
Forløbet tager udgangspunkt i elevdifferentiering i forhold til deres begrebserfaring.
Undervisningsforløbet er tilrettelagt til 2. fase (3.– 4. klasse) og skal give grundlag for et videre forløb om forurening, som derfor kun er berørt ganske lidt i forløbet.

Undervisningsplan
Vi afsætter ca. 12 undervisningslektioner samt en dag til modul 2, 3 og 4. Vi forventer, at eleverne har to natur/teknik timer pr. uge.

Modul 1: forarbejdet.

For at fastslå elevernes kendskab til et vandhul skal de lave et begrebskort over et vandhul. Vi vil inddele dem i små grupper på 3 – 4 personer. Hvor faglig kunnen og praktisk sans fordeles. Hver gruppe skal lave et begrebskort, hvor de opremser, hvad et vandhul indeholder i hierarkisk orden.
Efterfølgende evalueres disse begrebskort af underviseren og danner udgangspunkt for, hvilke faglige tekster eleverne har behov for, sådan at de udvider deres begrebsverden.
Den efterfølgende samtale med eleverne skal danne grundlag for deres teoretiske og praktiske forståelse af, hvad det indebære at besøge et vandhul.
Den teoretiske del skal tage udgangspunkt i et læreroplæg, som bygger på den manglende... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan for et vandhul

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.