Versaillestraktaten skriftlig opgave historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Historie
 • 13
 • 4760
 • PDF
 • 30-06-2005

Versaillestraktaten skriftlig opgave historie

Versaillesfreden og Tysklands udvikling frem til 2. verdenskrig.

Problemformulering:

”På hvilken måde var Versaillesfreden betydende for Tysklands
udvikling og Hitlers magtovertagelse frem til udbruddet af 2. verdenskrig?”

Indhold

1. Indledning
Versaillestraktaten
Hovedområde 1
Hovedområde 2
Hovedområde 3
Sammenfatning
2.1 De 14 punkter
2.2 Forhandling eller diktat?
2.3 Fik Versaillesfreden løst problemerne efter 1. Verdenskrig?
2.4 Delkonklusion
3. Versaillestraktaten betydning for Tyskland udvikling
4. Konklusion
5. Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Vi har valgt dette emne, da vi mener at freden i Versailles har fået betydning efterfølgende fredsslutninger. Med andre ord; man har lært af konsekvenserne fra Versailles. Vi vil i opgaven bl.a. påvise, at denne freds katastrofale følger for udviklingen i Tyskland har dannet skole for, hvordan man IKKE skal gøre. Vi mener desuden, at emnet er yderst aktuelt, da man overalt i verdens brændpunkter står overfor svære beslutninger mht. fredsslutninger; blot for at nævne nogle få: Irak, Palæstina, konflikten i Nordirland, Afghanistan – og listen kunne givetvis være længere.
Selvfølgelig er der andre vigtige faktorer end blot freden i Versailles, der var betydende for Tysklands udvikling men vi vælger at holde fokus på netop Versaillestraktaten, da dens indhold indiskutabelt gav Hitler midler til at nå sine mål.

I det følgende vil vi i afsnit 2 redegøre for Versaillestraktatens indhold og Wilsons 14 punkter, dernæst vil vi diskutere om Versaillestraktaten var en forhandling eller et diktat. Endvidere vil vi afklare hvorvidt Versaillesfreden fik løst problemerne efter Den første Verdenskrig.
I afsnit 3 vil vi belyse Versaillestraktatens betydning for Tysklands udvikling, med fokus på Hitlers gentagne brud på traktaten og magtovertagelse.
Slutteligt konkluderes og perspektiveres der i forhold til opgavens emne og problemformulering.
... Køb adgang for at læse mere

Versaillestraktaten skriftlig opgave historie

[3]
Bedømmelser
 • 30-03-2014
  mange gode informationer i denne opgave, som giver anledning til yderligere refleksion.
 • 21-06-2011
  Mange gode informationer i opgaven..
 • 26-01-2009
  God inspiration... Der varvirkelig relevante informationer her