Synopsis om velfærdsmodellen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 9
  • 2862
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 11-03-2008

Synopsis om velfærdsmodellen

Synopsis i samfundsfag om velfærdsmodellen.

Faglig problemstilling:
Er den skandinaviske velfærdsmodel truet i fremtiden, hvis regeringen følger velfærdskommissionens forslag til politiske ændringer?

Didaktisk problemstilling:
Hvordan kan vi få eleverne i en 8. klasse til at føle at velfærdspolitikken er vedkommende og interessant for dem og deres fremtid?

Indhold

Problemstilling
Begrundelse
Materialevalg – Litteraturliste
Synopsis
Velfærdskommissionens udspil
Sammenfatning og Analyse
Didaktiske overvejelser

Uddrag

Synopsis
Vores umiddelbare problemfelt er, i hvor høj grad vi er ved at bevæge os væk fra den skandinaviske/universelle velfærdsmodel, som Danmark og dets nabolande ellers er så kendt for, og er ved at bevæge os over mod et samfund, hvis velfærd på sigt mere kunne komme til at minde om det tyske eller den amerikanske.
Denne mistanke bunder i at vi ud fra nogle af velfærdskommissionens forslag er lagt op til en indskrænkelse af offentlige ydelser til alle, hvilket på sigt kan underminere den off. Sektor.

Man siger typisk at den danske velfærdsstat kan dateres tilbage til perioden efter 2. verdenskrig. Siden dengang er den konstant blevet udbygget, og særligt i 1960´erne og 70´erne, voksede den med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet.
Det som bl.a. er karakteristisk ved den danske velfærdsmodel er, at alle borgere modtager en form for støtte/gratis ydelse på forskellige tidspunkter i livet, uden skelnen til hvor vidt man har økonomisk brug for det eller ej. Dette kan eksempelvis være børnepasning, uddannelse, SU,... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om velfærdsmodellen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.