Eksamensopgave om velfærdsstaten i forandring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 1754
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2010
  • 17-04-2010

Eksamensopgave om velfærdsstaten i forandring

Eksamensopgave i samfundsfag om velfærdsstaten i forandring ; set i et sociologisk, politisk og økonomisk
perspektiv.

Problemformulering:
Er der et liberalt projekt, der handler om at forandre velfærdsstaten til en minimalstat?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Hvad er liberal politik?
Hvad er minimalstat?
”Fra socialstat til minimalstat”, 1993
”2010-planen”
Folketingsvalget 2001
Konklusion:

Uddrag

Indledning:
Flere og flere indikationer tyder på at velfærdsstaten i dag, er under forandring. Diskussionen om
velfærdstatens forandring og eller fornyelse har nemlig været et tilbagevendende tema i den
offentlige, politiske debat i snart mange år. Både politikere, økonomer og ikke mindst medier taler
om, at Danmark er ved at gå fra en velfærdsstat, hvis opgave er, at fordele samfundets goder, til en
mere konkurrencepræget stat bestående af mindre offentlig indflydelse. Altså en stat, hvor
markedet, anses for at være den bedste fordelingsmekanisme af samfundets goder. Nemlig det, som
Anders Fogh Rasmussen i sin debatbog fra 1993, kalder minimalstaten... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om velfærdsstaten i forandring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.