Eksamensopgave om velfærdstat og ledighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 14
  • 4084
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2006
  • 14-10-2006

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om velfærdstat og ledighed

Eksamensopgave i samfundsfag om velfærdstat og ledighed.

Problemformulering:

Regeringen har valgt en strategi der stramme op overfor gruppen udenfor arbejdsmarkedet. Er det løsningen ?
Danmark har de senere år været forbillede for en vellykket arbejdsmarkedspolitik - Hvorfor ?
- Hvordan kan denne positive tendens fastholdes?
- Hvilke styringsmekanismer kommer til udtryk når man taler om velfærdstat og arbejdsløshed?
- Hvilke faktorer er med til at fastholde eller udstøde grupper fra arbejdsmarkedet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Opgavens opbygning
Begrebsafklaring
Stramningsstrategien
Flexicurity
Velfærdsmodeller
Fremtidens arbejdsmarkedspolitik
Marginalisering og integration
Sociologisk teori til analyse af ledighed i velfærdsstaten.
Konklusion
Didaktiske overvejelser
Metode
Undervisningsforløb

Uddrag

Opgavens opbygning

Jeg vil i det følgende behandle stramningsstrategien og belyse fordele og ulemper ved denne strategi, derefter vil jeg kort skitsere begrebet flexicurity for derfra at uddybe dette med redegørelse af institutionelle velfærdsmodeller. Jeg vil med hjælp fra rapporten ”drivkræfter bag arbejdsmarkedspolitikken” komme med et bud på en fremtidig arbejdsmarkedspolitik. Derefter vil jeg se nærmere på årsagerne til ledighed og afslutningsvis analysere ledigheden i velfærdsstaten igennem dele af Jürgen Habermas´s teori... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om velfærdstat og ledighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.