Velfærdsstaten under pres semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 23
  • 8904
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2002
  • 09-02-2004

Velfærdsstaten under pres semesteropgave

En semesteropgave i samfundsfag om velfærdsstaten før og nu, har den mulighed for at overleve?

Problemformulering:
Vi ønsker at undersøge, analysere og diskutere, velfærdsstatens opståen, udvikling, nutid og fremtid med fokus på ældrepolitik og pensionsordninger.

Indhold

Problemformulering:
Disposition
Indledning
Velfærden i et historisk perspektiv:
- Forklaringer på velfærdsstatens opståen:
- Begrebsafklaring:
- Velfærdsstaten i Danmark:
Folkepension nu og udviklingen i ældregenerationen.
De fire centrale partiers holdning til finansiering
Aftale om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti – Finanspolitik
Socialdemokratiet
Regeringens finanslovsforslag (set fra Socialdemokratiet)
Fremtidens velfærdssamfund
Didaktiske overvejelser
Litteraturliste

Uddrag

Disposition
- Velfærdens historie. Det historiske perspektiv med fokus på ældre og pensioner. Hvilke værdier bygger vores velfærdsmodel på? Herunder beskrivelse af den universelle model.
- Hvilke pensions/ældre ordninger har vi i dag?
- Hvordan ser de 4 mest centrale partiers ældrepolitik og velfærdsstrategier ud?
- Hvordan finansieres velfærden og ældrepolitikken nu, og hvordan mener de respektive partier dette skal finansieres i fremtiden?
- Fremtidens velfærdsstat. Hvordan vil fremtidens velfærd komme til at se ud, og hvilke problemstillinger løber vi ind i hvis vi følger den nuværende linie? Hvordan vil fremtidens pension og ældrepolitik komme til at se ud?
- Hvordan kan dette emne kommunikeres til elever i en niende klasse?... Køb adgang for at læse mere

Velfærdsstaten under pres semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.