Velfærdsstaten og specialskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 3. år
 • Samfundsfag
 • Ingen givet
 • 14
 • 5139
 • PDF
 • 11-01-2010

Velfærdsstaten og specialskolen

Opgaven omhandler velfærdsstaten i DK og hvad regeringen pt foretager sig på området samt hvad/hvordan vi i DK tackler emner som inklusion/eksklusion - empowermet samt en redegørelse for Salamanca erklæringen og hvordan vi forholder os til den.

Problemformulering
Hvilke konsekvenser har specialundervisningen for børn med generelle vanskeligheder?
Hvorledes kan man uddanne til, at eleverne kan navigere i et hyperkomplekst samfund?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Specialskolen i et hyperkomplekst samfund
Specialområdet anno 2009
Salamancaerklæringen
Inklusion og eksklusion
Empowerment
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Denne samfundsfags opgave er bygget omkring det overordnede emne velfærdsstaten. Vi har valgt at tage udgangspunkt i specialområdet i den danske undervisning. Dette gør vi, fordi vi alle har været i praktik på en special skole, hvor vi opdagede at mange af eleverne bliver fastholdt i det de ikke kan fremfor, hvad de kan. Det resulterede i, at vi undre os over, hvad vi skal uddanne disse ekskluderede børn og unge til? Kan de overhovedet finde en meningsfuld plads i samfundet, uden at føle sig uden for. Udover det oplevede vi en stor forskel på niveau hos eleverne, der gjorde det svært at planlægge og udføre en meningsfuld undervisning. Eleverne var et stort spectra af udiagnosticeret og diagnosticeret børn og unge.
Mange af underviserne brokkede sig ligeledes kraftigt over kommunale sammenlægninger og nedskæringer. Dette gav et resultat af frustrerede lærere der frygtede for deres job i fremtiden. Dette er grunden til vi har valgt at undersøge dette felt indenfor velfærdstaten. Vores ramme for opgaven er det sociologiske perspektiv Det hyperkomplekse samfund... Køb adgang for at læse mere

Velfærdsstaten og specialskolen

[2]
Bedømmelser
 • 26-09-2011
  Det som handlede om inklusion/eksklusion og empowerment var utrolig relevant til min egen opgave
 • 13-04-2010
  Det er en rigtig god opgave og har givet god inspiration.