Matematikfagligopgave om vektorer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 2068
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2004
  • 14-03-2005

Matematikfaglig opgave: Matematikfagligopgave om vektorer

Dette er en matematikfaglig opgave i liniefaget matematik. Gennemgang af vektorer i planen og afsluttes med relation til folkeskolen.

Opgaven kommer ind på alt ved vektorer og niveauet er på gymnasieniveau.

Indhold

Vektor i planen
Vektoraddition
Multiplikation med et tal
Vektorsubtraktion
Vektorers længde
Skalarproduktet
Vinkel mellem vektorer
Tværvektor
Determinant for vektorpar
Parallelogramarealet
Vektor i folkeskolen
Litteraturliste:

Uddrag

Vektorernes gennembrud kom sidst i 1800-tallet, hvor J. William Gibbs (1839-1903) udviklede vektorbegrebet gennem fysiske problemstillinger. Vektorbegrebet er altså skabt af fysikere som et værktøj til at beskrive problemstillinger i fysikken. Først i 1900-tallet begyndte matematikere at interessere sig for vektorbegrebet, hvor begrebet blev videreudviklet til et selvstændigt fænomen i matematikken med mange anvendelsesmuligheder.

I den almindelige plangeometri er grundelementerne punkter, linier, liniestykker, trekanter m.m. Vi vil præsentere en ny geometrisk størrelse, som kaldes vektor. Størrelserne repræsenteres ved begreber som forskydning, hastighed og kraft. Vektorene har både en talmæssig størrelse og en retning f.eks. 2 sømil 30°NØ. Vi vil komme ind på nogle vektorbegreber for at give en smagsprøve på dette matematiske område.

Hvis man tegner et liniestykke, og forsyner dette med en retning ved at sætte en pil i det ene endepunkt, så har vi retingen af en vektor. En vektor er bestemt ved sin længde og sin retning, så hvis flere vektorer har samme længde og retning, er de et symbol på den samme vektor... Køb adgang for at læse mere

Matematikfagligopgave om vektorer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Matematikfagligopgave om vektorer.