Undervisningsforløb om vejret 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 23
  • 5155
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2005
  • 23-10-2005

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om vejret 7. klasse

Undervisningsforløb i fysik/kemi om vejret til en 7. klasse

Vejret er et af de oplagte emner at bruge når den nye eksamensform træder i kraft i 2006 og biologi, geografi og fysik/kemi skal have fælleseksamen. Opgaven indeholder et undervisningsforløb tænkt til en 7. klasse.

Indhold

Indledning 3
Emnebegrundelse 3
Menneskesyn 4
Almene didaktiske overvejelser 4
Fagdidaktiske overvejelser 4
Pædagogiske overvejelser 6
Lærerforudsætninger 6
Rammefaktorer 8
Forældresamarbejde 8
Tværfagligt arbejde 8
Elevforudsætninger 9
Undervisningsplan 9
Mål 9
Undervisningsforløb 10
Uge 1, temperatur 10
Uge 2, temperatur 11
Uge 3, Vand og nedbør 13
Uge 4, vand og nedbør 14
Uge 5, lufttryk 17
Uge 6, lufttryk 19
Uge 7, evaluering og opsamling 21
Litteraturliste 21
Relevante hjemmesider 22
Bilag 1 23

Uddrag

Indledning

Vi er 4 studerende som alle er meget naturfagligt interesserede og vi er klar til at slå et slag for at eleverne i den danske folkeskole i højere grad end nu fatter interesse for naturfagene. Det mener vi kan lade sig gøre ved at skabe en undervisning præget af dels et godt socialt klima, men i høj grad også ved at tilrettelægge undervisningen således at den bliver vedkommende og spændende for eleverne. Det relativt nye fag Natur/teknik mener vi bidrager til at eleverne har større forkundskaber når vi møder dem i Fysik/Kemi, og derfor er det vort håb at vi kan lave en undervisning som starter på et højere fagligt niveau og dermed kunne tilrette en undervisning som er mere spændende og fagligt udfordrerne. Vi tror på at de fleste elever som udgangspunkt har en interesse i at lære nyt, også inden for naturfagene, og vi skal sørge for at skabe rum for at eleverne kan få stillet deres lyst til at arbejde med naturfaglige problemstillinger – og for alt i verden sørge for ikke at pille lysten ud af dem.

Emnebegrundelse
Vejret er et af de oplagte emner, at bruge når den nye eksamensform træder i kraft i 2006 og biologi, geografi og fysik/kemi skal have fælleseksamen. Man kan finde begrundelse for emnet i flere af pindene i CKF'erne i alle 3 fag.
I fysik/kemi skal man bl.a.

---

Menneskesyn
Vi ser mennesket som et selvstændigt og handlende subjekt. Det enkelte menneskes bevidsthed og følelser formes igennem aktiv virksomhed. De ydre omgivelser har stor indflydelse på hvordan individet formes, men samtidig har individet mulighed for selv at bryde ud af denne deterministiske tankegang og selv være med til at ændre omverdenen, og dermed skabe bedre forhold for sig selv og andre.
På den baggrund er vort pædagogiske syn da også kraftigt inspireret af Dewey og andre erfaringspædagogiske tanker.
Således er vi i vort menneskesyn præget af den dialektiske materialisme.

Almene didaktiske overvejelser
Et af folkeskolens væsentligste formål er at forberede eleverne til at kunne begå sig i vort senmoderne samfund. Således er det folkeskolens formål at ”forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” (UVM a, 2004).
Derfor er det også et mål med vor fysikundervisning at danne og uddanne eleverne til aktive samfundsborgere med en veludviklet handlekompetence.
Vi mener, at det er vigtigt at udvikle gode handlekompetencer indenfor de naturvidenskabelige fag fordi vi i dag lever i en højteknologisk verden hvor forskning og udvikling af teknologi i høj grad er en del af vores samfund. Det er derfor... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om vejret 7. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.