Undervisningsforløb om vejr, vind og fronter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 5
  • 1756
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2005
  • 21-04-2006

Synopsis: Undervisningsforløb om vejr, vind og fronter

Synopsis i geografi med et undervisningsforløb om vejr, vind og fronter.

Med udgangspunkt i en vejrudsigt er det vores hensigt, at eleverne skal forstå de forskellige begreber og vejrfænomener der omtales. Forløbet skal munde ud i, at eleverne laver deres egen simple vejrudsigt ud fra de redskaber og informationer, de får stillet til rådighed.

Indhold

Indledning
Luftens tryk
Vind og Corioliskraften
Fronter
Skyer
Samarbejde med andre fag
Opgaver
Folkeskolens mål
Litteraturliste:

Uddrag

Vi har valgt, i første omgang kun at arbejde med vejret på den nordlige halvkugle, for at forsøge på, at undgå for meget forvirring hos eleverne. Hvis forløbet glider let, kan vi supplere med vejret på den sydlige halvkugle, hvor alt hvad eleverne har lært vendes på hovedet. Det ville være oplagt at arbejde videre med klima efter dette forløb.

Luftens tryk
Alting vejer noget. Det gør luft også. Derfor siger man at den vægt, som al den luft der ligger over os har udøver et tryk. Det er det man kalder lufttrykket. Bevæger man sig op i luften, vil trykket falde, da der logisk nok vil være mindre luft over én end, hvis man stod på Jorden. I atmosfæren snakker man også om højtryk og lavtryk, der opstår, hvis der forsvinder luft væk fra et område (lavtryk), eller hvis der ophobes luft (højtryk)... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om vejr, vind og fronter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.