Vejr og klima, lufttryk og vindsystemer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Ingen givet
  • 6
  • 1473
  • PDF
  • Vordingborg Statsseminarium
  • 2004
  • 30-09-2004

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Vejr og klima, lufttryk og vindsystemer

Opgaven lægger op til at man i faget geografi kan inddrage, både samspilssiden mellem mennesket og naturen, naturgrundlaget og kulturelle aspekter.
Der er noget om vindsystemer, lufttryk samt vejr og klima

Uddrag

Vejret og klimaet er et emne der optager stor og lille, rig og fattig. Det er et emne som alle mennesker har en menig om og noget at sige til. Det er af stor betydning for mange, ja alle er jo under påvirkning heraf både direkte og indirekte. For nogle er det altafgørende for deres overlevelse, for andre handler det mere om kulturelle udfoldelsesmuligheder.

Ved at arbejde med dette emne kan jeg desuden inddrage elevernes egne iagttagelser, oplevelser og samt undersøgelser, i en sammenhæng hvor de kan relatere til verdenen udenfor skolen. Foruden erfaringer fra skolens undervisning har alle børn også erfaringer med vejr og klima fra deres dagligliv. De møder dagligt vejrudsigter i radio, tv og aviser.

I faget geografi, kan der i emnet inddrages, både samspilssiden mellem mennesket og naturen, naturgrundlaget og kulturelle aspekter. Derfor mener jeg, at det altid er relevant og interessant at beskæftige sig med dette emne.

Definition af vejr og klima
Vejret er en betegnelse man bruger til at beskrive hvordan forholdende er udenfor.
Klimaet er en mere overordnet betegnelse for vejret over en vis tidsperiode (30 år).
Både vejret og klimaet ændrer sig løbende, vejret mere end klimaet, og for at forstå årsagerne hertil må man se på jorden og solen og deres indbyrdes relationer. Generelt er der fire forhold i atmosfæren, der har betydning for vejr og klimaforholdene på jorden og som er indbyrdes afhængige.

Det er henholdsvis:
- Temperaturen, som er under indflydelse af strålingen fra solen.
- Lufttrykket dvs. om lavtryk og højtryk.
- Luftbevægelsen, i form af vinde.
- Fugtigheden

Problemformulering
Hvilken indflydelse har lufttryk og vindsystemer på vejr og klima, samt hvordan påvirker disse forhold temperaturen på jorden?

Lufttryk
Lufttryk er vægten af den luft, der ligger over jordoverfladen. Hvis vægten af luften er lille, er der tale om lavtryk og er den stor, har vi højtryk.
Når temperaturen ændrer sig et sted, trækker luften sig sammen eller udvider sig alt efter om det er et højtryk eller lavtryk, der er ved at opstå. Det vil sige hvor der sker en temperaturændring, opstår der en trykforskel, så på denne måde hænger temperaturen sammen med trykket.
Tilsvarende vil der når trykket fx stiger et sted, søge mod et sted hvor trykket er lavere, for at udligne forskellen. Derved opstår der bevægelser i luften i form af vinden, som uddybes senere.

Vi taler om to former for tryk, termisk lavtryk og termisk højtryk.

a. Ved termisk højtryk afkøles luften ved jordoverfladen, den trækker sig sammen og vil forsøge at suge mere til sig, trykket stiger. Men tilsvarende opstår der så et lavere tryk fra de områder hvor højtrykket har suget luft til sig fra. På denne måde dannes de såkaldte konvektionsceller (rotationsceller).
b. Ved termisk lavtryk opvarmes luften ved jordens overflade, luften udvides og vil gå i en opadgående bevægelse, vinden søger væk fra trykket, bliver afkøler og suges ind i lavtrykket igen. Et vandrende lavtryk (dynamisk lavtryk) opstår, hvor kold og varm luft kolliderer. Vinden rotere i modsatte retninger i henholdsvis høj –og lav tryk.

Når man tegner lufttryk ind på kort angives det i form af isobarer, dvs. en slags linjer der skærer igennem og adskiller steder med forskellig tryk. Linjer som går gennem de sammen punkter har samme tryk (trykværdi).
I forbindelse med både høj - og lavtryk opstår der en frontzone, der hvor den kolde og varme luft mødes. Når der både er en koldfront og varmfront kaldes det et frontsystem. Ved et lavtryk finder vi varmfronten forrest og den kolde bagerst. Fronterne er af betydning for nedbørs arten... Køb adgang for at læse mere

Vejr og klima, lufttryk og vindsystemer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.