Vedvarende energikilder | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 10
  • 2176
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2009
  • 05-04-2010

Eksamensopgave: Vedvarende energikilder | Undervisningsforløb

Fremstillet i forbindelse med emnet; vedvarende energi. Opgaven indeholder et undervisningsforløb, hvor solenergien er omdrejningspunkt. Der bliver arbejdet med solfangere og Lego Mindstorm.

Problemformulering
På hvilke måder kan solenergi udnyttes? Er solenergi et realistisk bud på fremtidens energikilde, og kan det betale sig at satse på solenergi? Hvordan kan vi planlægge et undervisningsforløb i natur/teknik for en 5. klasse, hvor eleverne får mulighed for at eksperimentere med at omsætte solens energi til varmeenergi?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Solenergi 3
Solfanger 3
Solceller 4
Hvorfor solenergi? 5
Didaktiske overvejelser 7
Konklusion 9
Litteraturliste 9
Bøger: 9
Internetadresser: 9

Uddrag

Indledning
I dag dækkes vores energibehov ved afbrænding af fossile resurser som naturgas, olie, kul og brug af vedvarende energi. Jordens energiforbrug af fossile resurser vokser stærkt, og vi vil i fremtiden løbe tør for disse, derfor har vi brug for en bedre løsning. Da kul er meget miljøbelastende, og befolkningen er usikker ved brug af atomkraft, er der store fremtidsudsigter i udnyttelse af solens enorme energi gennem solceller og solfangere. I dag bruges solceller til produktion af el-energi mens solfangere bruges som løsning på varmeforbruget. Solfangerens funktion er, at omsætte solenergien til varmeenergi. I fremtiden kan solenergi være en af de løsninger på jordens manglende energikilder, da vedvarende energi altid fornyer sig, så længe solen skinner.
Da elever er den kommende generation er det vigtigt at de bliver undervist i denne problemstilling med fossile brændstoffer og vedvarende energi. I formålet for natur/tekniks Fællesmål 2009 står der i stk. 3. ”Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.” Altså er det vigtigt for eleverne at få indsigt i samspillet mellem menneskets energiforbrug og naturens energikilder, da det er vigtigt vi har energi, men også at vi bevarer naturen.

---

Didaktiske overvejelser
Vi har valgt at vores undersøgelser skal lægge op til et undervisningsforløb for en 5. Klasse. Forløbet kommer til at vare 3 uger, hvor målet er at opfylde trinmålene efter 6. Klasse. Vi vil bruge relationsmodellen10 af Hilde Hiim og Else Hippes.

Læringsforudsætninger: Efter 4. klasse har eleverne haft bekendtskab til enkelte måleinstrumenter til undersøgelser af vejret. Derfor vil en 5. klasse være det perfekte niveau for vores undervisning, da de har lært at bruge et
termometer. Klassen skal først have en... Køb adgang for at læse mere

Vedvarende energikilder | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.