Vandets kredsløb i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 10
  • 2129
  • PDF
  • 2012
  • 18-05-2012

Undervisningsforløb: Vandets kredsløb i fysik/kemi

Undervisningsforløb for en 7. klasse, der handler om vandets kredsløb.

Problemformulering
Hvordan kan man lave tværfaglig undervisning om vandets kredsløb i 7. klasse, så man kan skabe større sammenhængsforståelse?

Indhold

Indledning 4
Problemformulering: 4
Teori: 4
Fagdidaktiske overvejelser: 5
Definition af tværfaglighed: 5
Hvorfor tværfaglighed? 5
Funktionel vs. formel tværfaglighed 6
Didaktiske overvejelser: 7
Læringsforudsætninger: 7
Rammefaktorer: 7
Indhold: 8
Lektionsplan 8
Læreprocesser: 10
Vurdering: 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Mine didaktiske overvejelser tager udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel . Jeg har ud fra de forskellige punkter i den dynamiske model beskrevet hvilke overvejelser, jeg har gjort inden for hver af disse. Forløbet er rettet mod en 7. klasse og er tilpasset de mål, der er stillet for faget fysik/kemi i folkeskolen. Det skal nævnes, at de fleste elementer fra forløbet er afprøvet i praktik.

Teori:
Omkring 71% af jordens overflade er dækket af vand. Langt størstedelen af dette vand finder vi i verdenshavene. På Jorden er al liv baseret på vand og det er derfor essentielt for os som bebor planeten.
Det fantastiske ved Jorden er at den ligger i den såkaldte Guldlok zone, hvor afstanden til solen tillader en temperatur, hvor vand kan findes, i såvel flydende form, som fast og luft form. Det at vandet kan optræde i flere tilstandsforme, driver vandets kredsløb rundt på planeten.
Når vand fordamper et sted, transporteres det, pga. konvektionsvirkningen, op i de koldere luftlag, hvor det fortættes til skyer. Det vi ser som skyer er i virkeligheden fortættet, flydende vand, som i små ”klynger” falder til jorden som nedbør....

---

Didaktiske overvejelser:

Læringsforudsætninger:
Eleverne vil på forhånd ikke have et stort kendskab til vandets kredsløb, men har dog kendskab til tilstandsformer fra faget natur/teknik, som kan benyttes til dette forløb. Det er derfor hensigten at benytte tværfaglig undervisning til at anskueliggøre dette emne (se fagdidaktik).

Rammefaktorer:
Undervisningsforløbet foregå i en 7. klasse. Tidsrammen for forløbet er 10 lektioner fordelt på 4 fagdage. Undervisningsformen er beskrevet i afsnittet om tværfaglig undervisning. Eleverne skal arbejde med laboratorieforsøg, så der er krav til god laboratorieadfærd, hvor de behandler hinanden og materialer... Køb adgang for at læse mere

Vandets kredsløb i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.