Vand i natur/teknologi-undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 14
  • 2969
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2007
  • 26-02-2008

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Vand i natur/teknologi-undervisningen

Opgave i natur/teknologi om vand i undervisningen.

Problemformulering

Hvordan skaber vi forståelse for menneskers samspil med vand og dens ressourcer og opdagelsen af, at vand er en vigtig del for at kunne leve?

Vi vil arbejde med følgende begreber i et undervisningsforløb i en 2 kl.:

- Grundvand (kredsløb)
- Vandets egenskaber (de tre tilstandsformer)
- Kloakering

Indhold

Indledning. 2
Problemformulering 2
Didaktiske overvejelser: 3
Inspireret af klare mål er det vores mål at eleverne efter 2 kl. undervisningsforløbet kan: 3
Progression 4
Overskriften på det valgte N/T-emne er: 4
Lektionsplan: 5
Lektion 1: 5
Formål: 5
Baggrundsviden 5
Vandets kredsløb 5
Forsøg 1: 6
Lektion 2: 6
Formål: 6
Lærerens faglige baggrundsviden: Termisk energi: 6
Forsøg 2 og 3: 7
Lektion 3: 7
Formål: 7
Baggrundsviden - grundvandet 8
Grundvandets anvendelse 8
Lærerforsøg: 8
Forsøg 4 og 5: 8
Formål 9
Lektion 5: 9
Formål: 9
Forsøg: 6 10
Lærerens faglige baggrundsviden: 10
Massefylde 10
Lektion 6: 12
Naturteknikkens tværfaglighed: 12
Den tværfaglige dimension: 12
Den sociale dimension: 13
CKF: Vandets forskellige egenskaber, hvad gør jeg med vand? 13
Nye kilder 13
Kilder: 14

Uddrag

Indledning.
Naturfag skal tage udgangspunkt i elevernes spørgsmål og forene teori og praksis. Naturfag er et vigtigt fag for at få indsigt i naturfænomener og udvikle tanker og begreber, der er nyttige i livet. Samtidig giver faget forklaringer på hvorfor ting er som de er. Faget natur/teknik skal bl.a. tage udgangspunkt i elevernes hverdag. Vand er en naturlig ting i vores hverdag og uundværlig i hele verden, derfor mener vi, det er et vigtigt emne at tage op i folkeskolen. Vand er en af kilderne til alt liv. Samtidig skal undervisningen medvirke til, at eleverne får forståelse for menneskets sammenspil med natur og dens ressourcer gennem emnet ”VAND”. De skal lære ansvarlighed overfor miljøet. Eleverne skal være opmærksomme på, at vi i det daglige bruger vi vand til næsten alt, som f.eks. tøjvask, madlavning, det vi spiser o.s.v. Derudover er vandets kredsløb et fantastisk mirakel, hvor børnene finder ud af, hvordan naturen selv kan arbejde i et kredsløb.

Undervisningen vil ske gennem samtale, forsøg og ekskursion med elverne. Eleverne skal gennem forsøg opnå, foruden praktisk arbejde, at få forståelse for fagbegreberne, fordampning, fortætning, forurening og kloakering. Dertil kommer vandets kredsløb. Desuden skal eleverne på ekskursion til et rensningsanlæg, som har det undervisningsformål, at vise dem hvor det brugte vand ender.

Didaktiske overvejelser:
Vi vil gerne give eleverne udfordringer i deres forståelse af deres omverden, og samtidig give dem en fornemmelse for værdien af forsøg og eksperimenter. Her handler det også om forståelsen af grundlæggende kredsløb og naturfænomener.
Didaktisk vil formidlingen af undervisningen foregå ved hjælp af samtale, foreslåede eksperimenter og ræsonnementer heraf med udgangspunkt i elevens hverdag. De foreslåede eksperimenter skal tilrettelægges, så oplevelser giver anledning til undren og evt. ønskes udbygget med eksperimenter, hvor der kan varieres på nogle af eksperimenternes konstanter (fx ved opgaven med flyde/synke, ville en nærliggende ændring i forsøget være alternative ting, og kunne være kriterium for sortering af tingene)... Køb adgang for at læse mere

Vand i natur/teknologi-undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.