Vand - en fagdidaktisk opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknik
  • Ingen givet
  • 9
  • 2846
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2005
  • 06-02-2006

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Vand - en fagdidaktisk opgave

En fagdidaktisk opgave inden for studieenheden:
”Eksempler på ressourceudnyttelse, teknik, produktion og miljøproblemer i nære og fjerne samfund, med inddragelse af historiske, samfundsmæssige og teknologiske perspektiver samt begrebet bæredygtighed”.

Indhold

Indledning 1
Faglig baggrund 1
Historisk 1
Viden om vand 1
Vandets kredsløb 2
Grundvand 2
Vandværk 2
Renseanlæg 3
Undervisningsforløb 4
Didaktiske overvejelser 5
Mål 5
Evaluering 5
Konklusion/perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Ca. 70 % af Jordens overflade er dækket af vand. Vand er livsnødvendigt for alle levende organismer. Vi tror ikke liv kan opstå og eksistere uden vand og at vores planet uden vand ville have været en gold og tom ørken. Mennesket består for ca. 60 %'s vedkommende af vand! Vi drikker det, vi bader i det, vi laver mad med det, vi bruger det i vores industri. Vand er en naturlig og selvfølgelig del af moderne børns hverdag. Eleverne har en umiddelbar og direkte oplevelse med vand, erfaringer og oplevelser at bygge videre på. Vand er en af vores mest livsvigtige ressourcer. Det er vigtigt, eleverne får en forståelse af menneskets udnyttelse af ressourcer, og hvordan det påvirker naturens kredsløb og dermed også os selv. At de udvikler en ansvarlighed for miljøet som baggrund for deres handlinger. Arbejdet med vand er centralt i faghæftet, og det vil nærmest være uomgængeligt ikke at arbejde med vand i natur/teknik, og vi har derfor valgt at skrive en fagdidaktisk opgave om vand som udgangspunkt for studieenheden.

Faglig baggrund
Historisk
Mennesker har altid været afhængig af vand. Da stenaldermennesket begyndte at dyrke jorden slog de sig ned i nærheden af vandløb og søer og man opsamlede regnvand.
Senere begyndte man at grave brønde, hvori grundvandet samledes og kunne hejses op i spande. Af spor fra de ældste kulturer kan vi se, at man ofte har haft en højt udviklet vandforsyning.
Man brugte vand fra floder, søer og vandløb. Af udgravninger kan man se, at f.eks. romerne... Køb adgang for at læse mere

Vand - en fagdidaktisk opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.