Kortfilm & identitetsdannelse | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Bacheloropgave
 • Godkendt
 • 28
 • 13690
 • PDF
 • 23-11-2006

Kortfilm & identitetsdannelse | Bachelor

Bachelor fra 2005. Nykritisk analyse af kortfilmen Valgaften.

Problemformulering
Min problemformulering lyder derfor.
Hvorledes kan det receptionsæstetiske arbejde med ”Valgaften” bidrage til elevernes identitetsdannelse i det hypermoderne samfund.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeovervejelser 2
Det hypermoderne samfund 3
- Læreren som medspillende modspiller 4
- Det refleksive projekt 5
- Social mobilitet 5
Hvorfor medier i folkeskolen 5
Lærefaglig analyse af kortfilmen ”Valgaften” 6
- Tema 6
- Personkarakteristik af Peter 6
- Komposition & Miljø 7
Receptionsæstetiske perspektiver 8
- Transaktionsteoretisk receptionssyn .9
- Reception af levende billeder 11
- Konstruktivistisk receptionssyn 14
Filmpædagogiske overvejelser 17
- Fælles mål 17
- En meddigtende indgang til filmen 19
Identifikationens betydning 19
At nå ud over oplevelsen 20
- Læserens dialog med kortfilmen 20
Refleksivitetens konsekvenser for litteraturpædagogikken 21
- De æstetiske kompetencer 22
- God anderledeshed 23
Mediedidaktik
- Hvorfor arbejde med ”Valgaften” 24
- Hvad er målet med arbejdet i ”Valgaften” 25
- Hvordan arbejde med ”Valgaften” 25
Opsamling og konklusion 26
Litteraturliste 27

Uddrag

Metodeovervejelser
Jeg har valgt at lave nykritisk analyse af kortfilmen ”valgaften”, i det denne metode ser form og indhold som to uadskillelige enheder. Dette metodevalg indebærer en tæt og gennemgribende måde at se filmen på, man kunne kalde det en nærlæsning af filmen, som skal føre frem til en fornuftig fortolkning af filmens sammenhæng og overordnet tematik. Jeg er bevidst om, at ved at tage udgangspunkt i min faglighed som den giver sig til kende i min nykritiske fortolkning, risikerer jeg i mit videre pædagogiske arbejde at blive styret af den mesterfortolkning, jeg på nykritiskvis er noget frem til. Jeg har valgt at arbejde med de to forskellige grene af receptionsteorierne, der i høj grad ligger til grund for Birthe Sørensens tilgang til arbejdet med og i litteratur. I det udvidet tekstbegreb ligger også film og kortfilm, hvilket flere steder i bacheloren ville kunne ses. Birthe Sørensen er særligt optaget af de meddigtende arbejdsformer. Disse arbejdsformer rummer de kvaliteter, at de holder eleverne fast på kortfilmens betydning, da meddigtningen foregår med udgangspunkt i såvel filmens indhold som form. Som lærer må man i høj grad overveje hvad en film som ”Valgaften” ville kunne sige en teenager i det moderne samfund. Disse overvejelser er vigtige i forhold til de valg læreren tager med hensyn til indhold og arbejdsprocesser i undervisningen. Jeg vil især inddrage Thomas Ziehes og Jonas Frykmans tanker om det moderne samfund med hensyn til, hvorledes undervisningen kan skabe gode muligheder for elevernes identitetsdannelse... Køb adgang for at læse mere

Kortfilm & identitetsdannelse | Bachelor

[2]
Bedømmelser
 • 08-04-2011
  God og oplysende opgave, god inspieration
 • 01-06-2010
  Rigtig god som inspiration ;D