Undervisningsforløb til 3. klasse i emnet Vejr, Klima og kultur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 4
  • 1123
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2005
  • 16-02-2005

3.-6. klasse: Undervisningsforløb til 3. klasse i emnet Vejr, Klima og kultur

Undervisningsforløb til 3. klasse i emnet Vejr, Klima og kultur

Undervisningsforløbet indeholder ideer til aktiviteter og didaktiske overvejelser.
Undervisningsforløbet er afprøvet i praktikken.

Uddrag

Formål
At give eleverne nogle redskaber til forståelse af vejrbegreber og fænomener, som de møder i deres hverdag.

Egne Mål
Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser
Anvende simple måleinstrumenter til undersøgelse af vejret.
At aflæse temperatur, vindhastighed og vindretning.
At sammenholde disse aflæsninger med de officielle vejrmeldinger.
At gennemføre og beskrive enkle undersøgelser og eksperimenter.
At bygge modeller og enkle apparater.
At formidle egne undersøgelser og eksperimenter gennem tekst og grafisk fremstilling.
At eleverne kan se sammenhænge med vejr og levevilkår.

Opfyldte Trinmål
Den nære omverden
Beskrive hverdagsfænomener….
Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser
Anvende enkle måleinstrumenter til undersøgelser af vejret

Den fjerne omverden
Kende alment geografisk navnestof for regioner og stater i vores egen del af verden
Give eksempler på menneskers levevilkår forskellige steder på jorden.
Kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort.

Arbejdsmåder og tankegange
Gennemføre og beskrive enkle undersøgelser…
Bygge modeller og enkle apparater
Anvende udstyr bl.a. kort og globus
Kategoriserer resultater af undersøgelser

Lektionsplan
Lektion 1 og 2
Dagens emne: Hvad er vejret?
Vi snakker med eleverne om, hvad de mener, at godt vejr er. Vi ønsker, at anskueliggøre for eleverne, at der er forskellige definitioner af godt vejr, alt afhængig af hvem man er og hvor man bor.
Vi snakker om forskellige måleinstrumenter, hvad man måler med dem og hvad man kan bruge målinger til. Eleverne skal opbygge grundfærdigheder og kendskab til brugen af forskellige måleinstrumenter til senere øvelser... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til 3. klasse i emnet Vejr, Klima og kultur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.