Materialet Formidable i franskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fransk
  • Godkendt
  • 11
  • 4357
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2002
  • 30-09-2002

Læremiddelanalyse: Materialet Formidable i franskundervisningen

Fagdidaktisk opgave over praktikforløb med en fagdidaktisk redegørelse af undervisningsmaterialet Formidable.

Mit praktikforløb fandt sted på X skolen i Ballerup. I denne periode skulle jeg varetage 7. abcds franskundervisning. Min praktiklærer anvendte materialet Formidable som udgangspunkt for undervisningen.

Da vi netop på seminariet har beskæftiget os med dette materiale, fandt jeg det interessant og relevant at afprøve materialet for at se, hvorledes principperne bag det fungerer i praksis.

Derfor vil jeg i det følgende undersøge, hvilke principper og overvejelser, der ligger bag materialet og dernæst gennem mit praktikforløb afprøve og vurdere, hvorledes disse tager form i en konkret undervisningssituation.

Indhold

Indledning
Metodeafsnit
Fremmedsprogspædagogik og didaktik
Undervisningsmaterialet Formidable
Tilrettelæggelse af franskundervisning i 7. abcd
Gennemførelse af franskundervisning i 7.abcd
Vurdering af undervisningsmaterialet Formidable
Evaluering af franskundervisning i 7.abcd
Konklusion
Un résumé en français

Uddrag

Metodeafsnit
For at kunne tage stilling til ovenstående problemstilling, vil jeg inddrage teori omkring kommunikation og dernæst undersøge, hvorledes sprogsynet gennem tiderne har ændret sig.

Herunder bliver det centralt at få et overblik over, hvorledes fremmedsprogspædagogikken og didaktikken har gennemgået en udvikling. Faghæftet for fransk indtager i denne forbindelse også en central rolle i og med, at det angiver forskellige retningslinier for undervisning i fransk. Dette vil jeg inddrage i de sammenhænge, hvor det bliver relevant.

Ud fra dette bliver det interessant at kigge på materialet Formidable. Hvorledes hænger materialets centrale principper sammen med de didaktiske overvejelser, sprogsyn og lovbestemmelser, der foreligger?

Sidste del af min opgave vil omhandle min praktikperiode, hvor jeg har haft mulighed for at afprøve nogle af disse elementer. I den forbindelse vil jeg vurdere min egen praksis samt undervisningsmaterialet Formidable.

Fremmedsprogspædagogik og didaktik
Inden for sprogpædagogikken har det i senere tid været almindeligt, at målet for sprogundervisning defineres som kommunikativ kompetence. Begrebet kommunikativ kompetence blev introduceret i starten af 70'erne af den amerikanske sociolingvist Dell Hymes.

Begrebet opstod som en reaktion mod Noam Chomskys begreb sproglig kompetence og de forestillinger, som dette indeholdte. Hymes kritiserer Chomskys kompetencebegreb for at være abstrakt og for ikke at tage hensyn til sociokulturelle forhold og deres betydning for sprogudvikling... Køb adgang for at læse mere

Materialet Formidable i franskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.