Uro i klasserummet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2342
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2010
  • 17-05-2010

Eksamensopgave: Uro i klasserummet

Opgave i psykologi om uro i klasserummet.

Problemstilling
Hvordan forstås elevernes læring og motivation i læringssituationen – særligt den fagligt stærke elev, og hvad kan underviseren gøre for at bibeholde elevens interesse i undervisningen?

Indhold

Emne 2
Problemfelt 2
Problemstilling 3
Analyse 3
Teori 3
Analyse 3
Vurdering 5
Konklusion 6
Perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Emne
Jeg har valgt at koncentrere mig om urolige elever i undervisningssituationen, da dette er en ting der er uhyre vigtig for elevernes læring. Problemet er noget alle kender til, og vi ser det i stort set alle klas-ser. Er der bare en urolig elev, forstyrrer denne undervisningen for 20 andre, og er skyld i at disse elever ikke lærer så meget som de kunne have gjort. Det er derfor vigtigt at der bliver taget hånd om disse forstyrrende elever, sådan så de ikke ødelægger undervisningen for de andre i klassen og ikke mindst for dem selv. Men for at kunne finde et svar på dette, er det vigtigt at forstå elevens motivation og læring i undervisningssituationen.

Problemfelt
Vi har i vores praktik oplevet, at en elev havde svært ved at sidde stille i timerne. Dette kan selvfølgelig være både positivt og negativt (vi vil selvfølgelig tage højde for at nogle elever, selvom at de er fysisk aktive får meget ud af undervisningen - indlæringsformer). Endvidere havde eleven det med at prøve at kontrollere alle andre i klassen i stedet for at tage vare på egen læring. Læreren griber ind, og får eleven til at lave opgaven, men nu bliver problemet at han er for hurtigt færdig og igen forstyrrer de andre elever der ikke har lige så let ved opgaven... Køb adgang for at læse mere

Uro i klasserummet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.