Uro i folkeskolen semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 5
  • 2040
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 12-04-2004

Uro i folkeskolen semesteropgave

Semesteropgave i skolen i samfundet om uro i folkeskolen og elever med indlæringsvanskeligheder i folkeskolen.

Problemformulering: Jeg vil i det efterfølgende undersøge, hvad vi ved om uro i folkeskolens klasser og sammenholde det med de tiltag, der synes at have en positiv indvirkning på uroen. På denne baggrund vil jeg problematisere to elementer: kønsproblematikken og klassekvotienten samt diskutere lærerens muligheder for at agere i forhold til kravet om undervisningsdifferentiering.

Indhold

Emnebegrundelse:
Problemformulering:
Hvor omfattende er uroen:
Årsagerne til uroen:
Hvordan sættes der ind på diverse skoler:
De urolige drenge:
Har klassekvotienten indflydelse på uroen/læringen:
Sammenfatning:
Litteraturliste

Uddrag

Hvor omfattende er uroen: Den seneste undersøgelse fra 19972 der er lavet om urolige elever konkluderer, at kun 0,9 % er så urolige at de ifølge lærerne burde undervises udenfor klassen. Uroen er størst på de små klassetrin så aftager den gradvist og kommer lidt igen på 7.- 8. klassetrin for derefter at falde igen. Drenge står for det meste af uroen: 75% af pigerne mod kun 48% af drengene forstyrrer aldrig og blandt de mest urolige i undersøgelsen er der 7 drenge for hver pige. Det er de mindre dygtige og de mest dygtige, der forstyrrer mest.3Desuden konkluderes det, at skolens og klassens størrelse ikke synes at have indflydelse på graden af uro4, det har derimod skolens placering idet storbyskoler har mest uro. Spørgsmålet om klassen størrelse vil jeg vende tilbage til senere, først vil jeg se på hvilke forklaringer der peges på i undersøgelsen... Køb adgang for at læse mere

Uro i folkeskolen semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.