Unge, medier og identitet | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 1983
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 19-10-2004

Unge, medier og identitet | Synopsis

Synopsis i samfundsfag om unge, medier og identitet.

Problemformulering
Hvordan bruger børn og unge indholdet af denne mediernes parallelle skole?
Hvilke former for kompetencer og kundskaber skal udvikles i opdragelsen til kommunikationssamfundet?

Indhold

Indledning
Problemformulering.
Identitetsdannelse og socialisation.
Forholdet mellem 'de to skoler'.
Medier i folkeskolen.
Målet med praktikken.
Metoder og indhold i undervisningen.
Evaluering
Konklusion.
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I en række år har de elektroniske billedmedier som såvel de trykte medier været under stadig forandring. I et samfund præget af en stigende grad af kommunikation af både envejs og tovejs karakter, har børn og unge en hverdag, hvor formidling af visuel kultur får en stadig større betydning. Dette gælder bl.a. tv og video. Specielt har de elektroniske billedmedier i de senere år haft både en socialisations – og dannelsesfunktion af hidtil ukendt karakter. Børn og unge henter viden og oplevelser gennem de elektroniske billedmedier, som kommer til at fungere som en ”parallel” skole. Medierne har en betydningsfuld rolle de unges liv. Medierne danner centrum af ungdomskulturen og udgør grundlæggende midler, hvormed de unge forstår sig selv og deres omverden. Ud fra dette kan medierne forstås og analyseres som sociale og kulturelle ressourcer.

---

Forholdet mellem 'de to skoler'.
Vi befinder os i en fase præget af ny teknologi, opsplittethed, og æstetiske udtryksformer som børn og de unge griber og fascineres af i en hverdag med såvel frihed som begrænsninger.
Den officielle danske folkeskole har som målsætning at opdrage til demokrati. Nogle af de centrale begreber i skolens formålsparagraf er medbestemmelse, medansvar og ligeværd. Dog aftegner der sig to adskilte sfærer: Den officielle skole med dertilhørende traditioner og etablerede normer og metoder, en skole der tager afsæt i det skrevne ord og lærer børnene ting af rationel karakter. Modsat fritidens skole (den parallelle skole), mediernes, hvor eleverne henter en anden slags viden og oplevelse end i skolen. En 'skole' der baserer sig på de elektroniske medier og lærer børnene nogle ting af irrationel, psykologisk karakter... Køb adgang for at læse mere

Unge, medier og identitet | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.