Unge, medier og identitet eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 1983
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 19-10-2004

Unge, medier og identitet eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om unge, medier og identitet.

Problemformulering.
Hvordan bruger børn og unge indholdet af denne mediernes parallelle skole?
Hvilke former for kompetencer og kundskaber skal udvikles i opdragelsen til kommunikationssamfundet?

Indhold

Indledning
Problemformulering.
Identitetsdannelse og socialisation.
Forholdet mellem ’de to skoler’.
Medier i folkeskolen.
Målet med praktikken.
Metoder og indhold i undervisningen.
Evaluering
Konklusion.
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I en række år har de elektroniske billedmedier som såvel de trykte medier været under stadig forandring. I et samfund præget af en stigende grad af kommunikation af både envejs og tovejs karakter, har børn og unge en hverdag, hvor formidling af visuel kultur får en stadig større betydning. Dette gælder bl.a. tv og video. Specielt har de elektroniske billedmedier i de senere år haft både en socialisations – og dannelsesfunktion af hidtil ukendt karakter. Børn og unge henter viden og oplevelser gennem de elektroniske billedmedier, som kommer til at fungere som en ”parallel” skole. Medierne har en betydningsfuld rolle de unges liv. Medierne danner centrum af ungdomskulturen og udgør grundlæggende midler, hvormed de unge forstår sig selv og deres omverden. Ud fra dette kan medierne forstås og analyseres som sociale og kulturelle ressourcer... Køb adgang for at læse mere

Unge, medier og identitet eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.