Bacheloropgave om musik og identitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 10316
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 18-03-2004

Bacheloropgave om musik og identitet

Bacheloropgave i musik om ungdomskultur - musik og identitet.

Problemformulering
Hvilken rolle spiller medierne, især musik og de musikrelaterede medier, for de unges identitetsdannelse, og hvilke krav stiller det til (frem)tidens musiklærere samt til faget musik i folkeskolen?

Jeg vil i denne opgave komme omkring følgende spørgsmål:
Hvilke betingelser har identitetsdannelsen i vore dag?
Hvordan opfattes ungdom?
Hvor stor en del af de unges hverdag er optaget af musikmedier og hvilken betydning har det for dem?
Hvordan tackler folkeskolen de unges medieviden?
Hvordan kan folkeskolen og musikundervisningen imødekomme de unges medieviden samt forholdene for identitetsdannelse?

Indhold

1. Problemformulering side 3
2. Påvirkninger side 3
3. Metodebeskrivelse side 4
4. Begrebsafklaring side 5
5. Kompositionen side 5
Identitetsdannelse i en fragmenteret tid
- Kulturel frisættelse
- Socialkonstruktivisme
- Den personlige fortælling
6. Ungdom til tiden – tid til ungdommen side 7
Beskrivelser og teorier om ungdommens indhold og varighed
- Før og nu
- Tweenagers
7. En verden af lyd – for øret eller for øjet? side 8
En stor del af de unges hverdag er optaget af musikmedier
- Musik og kultur
- ”Seer- og lyttertal”
- Visuelle indflydelser
- Musikvideoer (Boogie, MTV)
8. Jeg vil gerne synge en sang om mig selv! side 11
Musik bruges til at dække personlige behov, men også til at vise sig overfor
omverdenen
- Popstars
- MGP
- Ydre og indre markører
9. At finde rytmen side 14
Når mediebørnene møder skolens skriftkultur
- Skriftlig kultur kontra mundtlig kultur
- Den parallelle skole
- Æstetiske krav
10. Lad os synge en fællessang! side 16
Hvad skolen skal bidrage med?
- Formålsparagraf og Fælles Mål
- Mediesyn og pædagogiske tilgange
11. Så spiller vi sammen side 19
Hvordan kan det udføres i praksis?
- Didaktiske overvejelser
- Lytning
12. Sammenfatning side 21
13. Litteraturliste side
24

Uddrag

Metodebeskrivelse
Ovenstående spørgsmål vil jeg forsøge at besvare ved at se på diverse identitets- og medieteorier, musikpædagogik og –didaktik, de centrale kundskabs- og færdighedsområder for musik samt folkeskolens formålsparagraf. Jeg vil desuden komme med eksempler fra egne praktikker og arbejde samt eksempler fra tv og andre medier.

Kulturel frisættelse
Den tyske kultursociolog Thomas Ziehe er en af de forskere, som ser på de positive udviklingstræk i det senmoderne samfund. Ziehe beskriver bl.a. de ændrede socialisationsbetingelser med, at der er sket en kulturel frisættelse.
”...den moderne kultur har gjort ungdomskulturerne magtesløse.” 1 Hvor modsætningerne generationerne imellem tidligere spillede en stor rolle, fordi ungdomskulturen havde en fornyende funktion som skabte generationskonflikter, lever vi i dag i en kultur, hvor fornyelse bliver mødt med naturlighed og tolerance. Med dette mener Ziehe ikke, at generationsmodsætningerne er ophævet, men at de har ændret karakter. Fokus er flyttet fra, at modsætningerne er det centrale til, at vi lever i en kulturel mangfoldighed. Ifølge Ziehe sker der en slags ”overophedning” i relationerne mellem mennesker, fordi den kulturelle frisættelse åbner op for en enorm dynamik. Følelser og individualitet er kommet i centrum, hvilket betyder, at refleksiviteten er øget, og søgen efter identitet bliver en jagt på at finde de rigtige svar og livsmåder for en selv.2 Identitet er ikke længere noget, man overtager, men noget man selv skaber og tager ansvar for.
”Der menes ikke, at vi simpelthen reelt er blevet ”friere”! Den kulturelle frisættelse bevirker snarere en udvidelse af det, man forventer, drømmer og længes efter i sit eget liv, også selv om det ikke kan opnås i det virkelige liv.”3
Den kulturelle frisættelse sætter individet i en situation af ambivalens, idet friheden til selv at vælge medfører usikkerhed. Man vil gerne være anderledes, da det er med til at give et personligt og individuelt billede af sig selv, men man vil samtidig også gerne accepteres af sine omgivelser.4
Thomas Ziehe definerer tre kulturelle tendenser, som er opstået som følge af den kulturelle modernisering og som alle har betydning for forandringen af de muligheder, den enkelte på en gang får stillet til rådighed, men også bliver påtvunget:... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om musik og identitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Bacheloropgave om musik og identitet.