Eksamensopgave om ung i familien Danmark

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 9
  • 1861
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om ung i familien Danmark

Eksamensopgave i samfundsfag om ung i familien Danmark.

Problemformuleringer:
Hvilken betydning har det ændrede familiemønster i de sidste 50 året haft for de unges identitetsdannelse?
Hvorledes kan et emne som ”Ung i familien Danmark” bidrage til elevernes konstruktive handlekompetence?

Indhold

Ung i familien Danmark 2
Problemformulering 2
Identitetsdannelse 2
Kernefamilien- en normsættende institution 2
Kernefamilien- en ”død” institution 3
Kernefamilien med respekt for den enkeltes behov 4
FAGDIDAKTIK 5
Hvorfor arbejde med "Ung i familien Danmark" 5
Litteraturliste 7

Uddrag

Identitetsdannelse
Når man taler om identitetsdannelse er det nødvendigt at have gjort sig nogle generelle overvejelser omkring identitet.
Bogen ”Sociologi og modernitet” angiver tre perspektiver på identitet
• Selvidentitet den identitet der opleves af personen ved selvrefleksion
• Personlig identitet kendte menneskers opfattelse af personens identitet
• Social identitet ukendte menneskers opfattelse af personen
Den definition på identitet vi beskæftiger os med i denne opgave er af en mere overordnet karakter, Det er ikke vores mål at se på mikroperspektivet, eksempelvis det enkelte individs selvidentitet. Derimod ønsker vi at komme med generelle betragtninger om identitetsdannelsen i forhold til familien, og det samfund vi befinder os i. Den identitet, vi arbejder med, er altså at betragte som en form for samlet identitet. Det er en identitet, der lægger sig op ad størrelser som selvforvaltning, dvs. selvregulering, selvbestemmelse, myndighed og ansvar... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om ung i familien Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.