Undervisningsplan i Dansk som andetsprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 20
  • 5910
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 11-11-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisningsplan i Dansk som andetsprog

Didaktik eksamensopgave om et undervisningsforløb i faget Dansk som andetsprog, som vi havde i forbindelse med vores fire ugers bedømmelsespraktik på Holberg skolen i udkanten af Københavns nordvest kvarter.

I eksamensopgaven beskriver jeg vores undervisningsforløb i praktikken og bakker det op vha. teorier fra Per Fibæk Laursen, Jørgen Gimbel og Lev Vygotsky.

Vores hovedmål for undervisningen var, at eleverne skulle blive bedre til kommunikative færdigheder inden for det talte og skrevne sprog.

Indhold

Indledning 2
Fremgangsmåde 2
Undervisningsplan 3
Indledende fase 3
Hoveddel 3
Uddybelse af enkelte lektioner 4
Plænlægningsteori 6
Cyklisk undervisning 6
Planlægningsforløb (via helhedsmodellen) 7
Elevernes læringsforudsætninger 8
Rammefaktorer 9
Mål 10
Indhold 11
Læreprocessen 12
Vurdering 15
Undervisningsdifferentiering 15
Perspektivering 18
Litteraturliste 20

Uddrag

Fremgangsmåde
Først vil vi i stikordsform præsentere vores undervisningsplan, hvorefter vi vil beskrive og begrunde nogle enkelte lektioner. Dernæst vil vi komme ind på noget plænlægningsteori, hvorefter vi med udgangspunkt i vores (praktiske) undervisningsforløb vil tage afsæt i Hiim og Hiipes helhedsmodel.

Bagefter vil vi komme mere i dybden med fokuspunktet: undervisningsdifferentiering.

Vi vil slutte opgaven med et perspektiverende afsnit, hvor vi vil forsøge at se vores forløb i relation til samfundet, herunder vil vi bl.a. inddrage OECD-rapporten.

Undervisningsplan
Vores undervisningsplan var delt op i to – en indledende fase og en hoveddel. I den indledende fase ønskede vi at undersøge og vurdere både gruppen og den enkelte elevs læringsforudsætninger. For dernæst i hoveddelen (lektion 4-8) at arbejde mere målrettet ud fra de enkeltes vurderinger.

Uddybelse af enkelte lektioner
Vi har valgt først at uddybe de to første lektioner. Vores begrundelse herfor er, at de er med til at danne grundlaget for planlægningen i de resterende lektioner (hovedfasen). Beskrivelsen af disse lektioner slutter af med nogle fag-didaktiske spørgsmål, som skal være med til at danne baggrund for en samlet vurdering af elevernes læringsforudsætninger (jf. ”Elevernes læringsforudsætninger”).

Dernæst vil vi uddybe en lektion i hoveddelen, lektion 5, hvor vi vil gøre rede for hvordan vi med udgangspunkt i elevernes forskellige læringsforudsætninger forsøger at differentiere læringsstoffet... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan i Dansk som andetsprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Undervisningsplan i Dansk som andetsprog.