Undervisningsplan om solsystemet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 19
  • 6648
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2003
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Undervisningsplan om solsystemet

Undervisningsplan/undervisningsforløb om solsystemet i natur/teknologi til en 6. klasse.

Indledning
Mange børn undrer sig nok over, hvad universet er, og nogle har nok aldrig skænket det en tanke.
De ved, at der findes en jord, en måne og en masse stjerner oppe i himlen, men ved ikke hvad universet består af.

Vi ser en vigtighed i, at børn får en forståelse for universet, for herigennem at blive mere bevidste om deres egen placering som individ og som en del af menneskeheden i det uendelig univers.

Astronomi er et naturvidenskabelig fag som indeholder mange teorier og begreber der rangerer lige fra universet tilblivelse til teorier om eksistensen af liv i rummet. Imellem dette virvar af teorier er det også muligt at få svar på mange af dagligdagens fænomener som mennesker tager som en selvfølge. Herunder kan der nævnes teorier om dag og nat, årstiderne, formørkelser, månens faser og jordens hældning.

Vi mener, at det er relevant, at eleverne får indsigt i disse begreber for bedre at kunne forstå de naturlige forandringer jorden undergår i årets gang, og som får afgørende indvirkning på deres hverdagsliv. Dette mener vi opnås bedst gennem eksperimenterende aktiviteter.

Indhold

Indledning 2
Metode 2
Pædagogisk teorigrundlag 3
Jean piaget 3
Gruppearbejde 4
Socialkonstruktivisme 5
Formål 5
Undervisningsforløbet 6
Uge 1 7
Refleksioner over uge 1 8
Uge 2 9
Refleksioner over uge 2 10
Uge 3 11
Refleksioner over uge 3 12
Uge 4 13
Refleksioner over uge 4 14
Uge 5 14
Refleksioner over uge 5 15
Evaluering 15
Afrunding 16
Litteraturliste 19
Bilag 2 20

Uddrag

Metode
Vores planlægning forudsætter, at eleverne tidligere har berørt emnet inden for solsystemet muligvis i form af stjernehimlen, men uden dyberegående forklaringer og teorier. Astronomi er et stort emne med mange sammenhængende teorier. Men for ikke at gøre forløbet for kompliceret har vi valgt at fokusere på solen, månen og jorden og deres indbyrdes forhold. Vi vil ligeledes kort præsentere planeterne i solsystemet.

Vi har således valgt at udelukke dele af astronomien i form af tidevand, stjerneteori, kometer og galakser etc. Disse emner kan inddrages på 6. klassetrin. Som baggrundsteori har vi valgt at benytte Piaget og den socialkonstruktivistiske tankegang.

Vi mener at disse teorier, ved at tage udgangspunkt i det konkrete og erfaringsmæssige frem for det abstrakte, griber læringen an på en anderledes måde, som kan udnyttes ved det eksperimenterende arbejde i astronomi.

Vi har taget udgangspunkt i mange forskellige bøger idet de fleste astronomibøger fokusere ensidigt på en teori/emne. Vi har således ønsket, at eleverne skulle opnå en helhedsforståelse og har derfor hentet materiale fra en variation af bøger . Materialer til de forskellige eksperimentelle øvelser, som eleverne skal foretage, er beskrevet under hver enkelt uges planlægning... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan om solsystemet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.