Undervisningsforløb om mælk i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 5765
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2007
  • 19-02-2007

Undervisningsforløb om mælk i matematik

Undervisningsforløb i matematik om mælk.

Vores undervisningsforløb, der er til en 6. klasse ca, tager udgangspunkt i et gårdbesøg, hvor mælkeproduktion er i fokus.

Indhold

Indledning 2
Metode 2
Målsætning og fælles mål 3
Trinmål efter 6. klassetrin 3
Mål for undervisningsforløbet 3
Teoriafsnit 4
Didaktiske overvejelser: 4
Marit høines 5
Piaget 6
Konstruktivisme 7
Howard Gardner 8
Numeralitet 9
Sekundær teori 11
Gruppearbejde 11
Evaluering 12
Elevforudsætninger 13
Undervisningsforløb 14
Fase 1 (dag 1) 14
Fase 2 (dag 2 - 4) 14
Fase 3 (dag 5) 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning
Vi har i denne undervisningsplan valgt at beskæftige os med procentregning i 6. Klasse. Vi mener, det kunne være spændende at arbejde med procentregning på en problemløsende og produktorienteret måde. Det mener vi vil fremme elevernes motivation og deres aktiviteter i timerne.
Vores undervisningsplan tager udgangspunkt i et gårdbesøg, hvor mælkeproduktion er i fokus. Her vil fagene matematik og natur/teknik med fordel kunne arbejde sammen. Denne tværfaglighed anser vi for værende vigtig for at skabe sammenhæng mellem fagene i folkeskolen. Vi håber, at elevernes virkelyst styrkes gennem, at de får en fælles sanseoplevelse, samtidig med at de opnår en forståelse for, hvor/hvordan den mælk de selv henter i køleskabet fremstilles. Desuden får eleverne en lille indsigt i hvordan landmanden i sin virksomhed anvender matematik
For at kunne klare livets udfordringer efter folkeskolen, mener vi, det er vigtigt at eleverne opnår en forståelse for at matematik ikke er irrelevant, men kan bruges som privatperson, i arbejdslivet og som samfundsborger.

Metode
Vi vil i det følgende skitsere, hvordan vi har valgt at bygge vores opgave op:
• Vi begynder med at se på målsætning og fælles mål, da det danner nogle rammer for den enkelte lærer.
• Ved hjælp af faghæftet for matematik ser vi på trinmål efter 6. klasse og opstiller herefter vores mål med dette undervisningsforløb
• Efterfølgende gør vi os nogle didaktiske overvejelser
• Efterfølgende vil vi gøre os nogle teoretiske overvejelser, som skal understøtte og begrunde vores undervisningsforløb. Her vil vi inddrage Marit Høines teori om sprog af 1. og 2. orden., herefter skitserer vi Piagets teori om adaption og assimilation, da teorien giver os en forståelse for, hvorledes eleven erkender. Gardner vil belyse, at elever efter hans opfattelse kan deles op i tre typer af elever i en klasse: den intuitivt lærende, den traditionelle elev og fageksperten., som har tre måder at lære på. Til sidst kommer vi ind på den konstruktivistiske erkendelses- og læringsteori, som vi ligeledes benytter.
• Da vores undervisningsplan rækker videre end skolematematikken har vi undersøgt begrebet numeralitet og ser på betingelser for, at elever opnår en god matematikforståelse.
• Hvis elever skal have mulighed for at lære af hinanden er gruppe arbejde en forudsætning, og derfor har vi gjort os overvejelser over, hvad en lærer skal være bevidst om.
• Vi opstiller herefter et undervisningsforløb, hvori er indlagt et virksomhedsbesøg. Her forestiller vi os, at landmanden skal forklare, hvordan han anvender matematik i sin virksomhed.
• Vi afslutter opgaven med evaluering... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om mælk i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.