Undervisningsplan i statistik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 18
  • 6435
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 22-03-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisningsplan i statistik

Undervisningsplan om statistik i 7. klasse.

Vi har valgt at arbejde med statistik på 7. årgang, da vi i den kommende praktik skal ud i to
7.klasser, og derfor vil afprøve planen i praksis.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Metode 2
2. Rammefaktorer 2
2.1 Beskrivelse af X skole og 7. årgang 3
2.2 Lovgivning 3
3. Gruppearbejde 4
4. Elevernes forudsætninger 6
5. Undervisningsplan 7
5.1 Overordnet beskrivelse af forløbet 7
5.2 Mål for forløbet 8
5.3 Fase 1: introduktion til statistik 8
Introduktion via aviser 8
TV-undersøgelse på klassen 9
Opgaver i begreber 10
5.4 Fase 2: elevernes eget projekt 11
Introduktion til projekt 11
Planlægning af projekt 12
Indsamling af data 13
Behandling af data 13
Forberedelse af fremlæggelse og præsentation af projektet 14
5.5 Differentiering 14
6. Evaluering 16
7. Afslutning 16
8. Litteraturliste 18
Introduktion til projekt 19

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at arbejde med statistik på 7. årgang, da vi i den kommende praktik skal ud i to 7. klasser, og derfor vil afprøve planen i praksis.

Vi møder statistikbegrebet overalt i vores hverdag gennem informationer fra forskellige politiske debatter, fra aviser og TV, der beskriver nogle områder i vores samfund. Fx arbejdsløshed, forbrugerindeks og miljøudvikling. Det er vigtigt, at eleverne lærer at læse og fortolke disse informationer – men også at de lærer at forholde sig kritisk over for måden at anvende statistik på. Der er flere måder at beskrive en mængde data på og måden det fremstår på kan være kraftig meningsstyrende. Eleverne skal altså have en viden om statistik, der gør, at de kan gennemskue informationerne, men samtidig skal de lære, hvornår det er bedst og mest hensigtsmæssigt at benytte statistik.
Emnet statistik er et spændende emne, da det i høj grad appellerer til, at eleverne skal ud og erfare matematikken. Det er et emne, der giver mulighed for at tage udgangspunkt i elevernes hverdag og diskutere forskellige samfundsproblematikker ud fra matematiske data. Derfor er mange af de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for udformningen af vores forløb hentet fra (social) konstruktivismen. Hvor eleverne opbygger deres viden i samspil med hinanden.

Metode
Vi vil starte med at beskrive de rammefaktorer, der skal tages højde for under forløbet med statistik i syvende klasse samt beskrive gruppeteori, som vil være en meget benyttet undervisnings-form i hele forløbet. Dernæst vil vi komme med en beskrivelse af statistikforløbets faser, hvilket bliver afrundet med nogle uddybende refleksioner over forløbet. I disse refleksioner vil der indgå de pædagogiske overvejelser, som vi bygger undervisningen på. Til sidst vil vi komme med forslag til et eventuelt videre forløb.
For at kunne benytte undervisningsplanen i vores praktik på Vodskov skole, har det været nødvendigt at få visheder om elevernes kunnen. Dette er opnået gennem deres nuværende matematiklærer... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplan i statistik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.