Undervisningsforløb om alkohol

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 16
  • 4803
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2002
  • 15-01-2003

Undervisningsforløb om alkohol

Opgaven er en undervisningsplan/undervisningsforløb om alkohol til faget fysik/kemi. Undervisningen henvender sig til folkeskolens ældste klassetrin.

Indhold

Indledning 2
Begrundelse for valg af emne 2
Pædagogiske Læringsmetode i fysik/kemi 3
Fase 1: Orienteringsfasen 5
Fase 2: Bud på ideer 5
Fase 3: Omstrukturering 5
Fase 4: Anvendelse 6
Fase 5: Evaluering og bevidstgørelse om læring 6
Øvelse Skabelon 7
Skabelon 8
Undervisningsplanen for alkohol 9
Øvelse 1 fra sukker til alkohol 10
Øvelse 2 kemiske egenskaber for sprit 11
Øvelse 3 bestemmelse af alkoholprocenter 12
Øvelse 4 fra vin til spiritus 13
Øvelse 5 hvad bruges alkohol ellers til? 14
Fase 4 og 5 15
Litteratur 16

Uddrag

Indledning
Alkohol fylder meget i den vestlige verden kultur bevidsthed og hverdag. Det er det skrappeste lovlige rusmiddel i det meste af verden. Ikke mindst i Danmark føler vi, en forbindelse mellem vores kulturbaggrund og alkohol, særlig i form af øl, vin, snaps og lignende.
Forbruget af alkohol har to sider, på den ene side bringer det glade mennesker sammen, når det nydes, på den anden side splittes og isoleres ulykkelige mennesker, når det misbruges. I de senere år har der været en tendens til, at alkoholforbruget blandt elever i folkeskolen har været stigende. Det har medført en frygt for at vi i fremtiden vil kunne vente en stigning i antallet af følgeproblemer efter alkoholmisbrug.
Folkeskolen har derfor en særlig opgave, idet vi kan give både faktaoplysning og
holdningsbearbejdning af eleverne.
I fysik/kemi kan der i den forbindelse bidrages med en indsigt i, hvilke byggestene alkohol er dannet af, hvordan dette bliver dannet, hvordan det nedbrydes og dets påvirkning af det
menneskelige legeme i de forskellige stadier.
Men faget kan man også oplyse eleverne om, at alkohol er alt andet end et rusmiddel, det er blandt andet et meget anvendt opløsningsmiddel, men også at de i enkelte lande benytter alkohol, også til motorbrændstof og det bruges som kemisk råstof ved fremstilling af mange organiske forbindelser.

Begrundelse for valg af emne
Følgende i CKF danner baggrund for at vælge emnet.
Stoffer og fænomener omkring os: Undervisningen skal rumme eksempler på fænomener fra dagligdagen samt forbinde hverdagshændelser med fysiske og kemiske virkninger. Der lægges vægt på fænomener, der er tæt forbundet med brugen af vore sanser Liv og Miljø: I undervisningen skal indgå eksempler på fysiske og kemiske virkninger på levende... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om alkohol

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.