Undervisningsmaterialet Fandango | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Læremiddelanalyse: Undervisningsmaterialet Fandango | Analyse

Analyse af undervisningsmaterialet "Fandango". Opgaven er lavet, som et oplæg, med henblik på mundtlig eksamen i dansk indskoling.

Problemformulering
Er undervisningsmaterialet ”Fandango – dansk for 3. klasse” et godt materiale til litteraturundervisning på mellemtrinnet?

Underviserens kommentar

Jeg er blevet mundtligt eksamineret på baggrund af opgaven, og fik af lærer og censor den besked at det var en god opgave og at den sammenholdt med min mundtlige præsentation, gav mig karakteren 12. Selve analysen var god.

Indhold

Emnebegrundelse 3
Problemformulering 3
Redegørelse for fremgangsmetoden 3
Analyse af undervisningsmaterialet ”Fandango” 4
Vurdering og konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Emnebegrundelse
Børn skal blive gode til at vælge og læse forskelligt litteratur, det må være et mål alle lærer har for øje, derudover skal eleverne blive gode til at analysere litteraturen og forstå den. Litteraturundervisning i folkeskolen er vigtig, og fylder meget i fællesmål for dansk gennem hele skoleforløbet fra indskoling til slutmålene efter 9. klassetrin.
Det er vidt forskelligt hvad litteratur lærere anvender til processen, det kan være svært som lærer at udvælge skønlitterære og faglige tekster og undervise ud fra disse, og samtidig sikre sig at alle får noget ud af undervisningen.
Som lærer er det vigtigt, at jeg har gjort mig nogle tanker om forløbet, og hvad det er der er vigtigt at komme ind omkring i litteraturarbejdet. En god model til at understøtte planlægningen af et undervisningsforløb kan være SMTTE, modellen er god som både planlægning og evaluerings redskab.
Ifølge modellen må man se på baggrund og forudsætninger. Derefter skal man opstille mål, for hvad det er man vil opnå med forløbet, og hvordan man har tænkt sig at evaluere forløbet. I selve processen må man som lærer derudover altid være indstillet på, at planen ændre sig, man bliver ...

---

Redegørelse for fremgangsmåde
Jeg vil i opgaven analysere undervisningsmaterialet ud fra bogen ”At vurdere lærermidler i dansk”.
Jeg vil i den mundtlige eksamen komme ind på min vurdering af materialet, derudover vil jeg perspektivere, til det teori vi har arbejde ud fra i litteraturmodulet. Her vil jeg komme ind på nogle af de teoretiske begreber, vi har arbejdet med, som enten passer til materialet eller stiller spørgsmålstegn til de metoder materialet anvender... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsmaterialet Fandango | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.