Undervisningsmaterialet Fandango | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Læremiddelanalyse: Undervisningsmaterialet Fandango | Analyse

Analyse af undervisningsmaterialet "Fandango". Opgaven er lavet, som et oplæg, med henblik på mundtlig eksamen i dansk indskoling.

Problemformulering
Er undervisningsmaterialet ”Fandango – dansk for 3. klasse” et godt materiale til litteraturundervisning på mellemtrinnet?

Underviserens kommentar

Jeg er blevet mundtligt eksamineret på baggrund af opgaven, og fik af lærer og censor den besked at det var en god opgave og at den sammenholdt med min mundtlige præsentation, gav mig karakteren 12. Selve analysen var god.

Indhold

Emnebegrundelse 3
Problemformulering 3
Redegørelse for fremgangsmetoden 3
Analyse af undervisningsmaterialet ”Fandango” 4
Vurdering og konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Redegørelse for fremgangsmåde
Jeg vil i opgaven analysere undervisningsmaterialet ud fra bogen ”At vurdere lærermidler i dansk”.
Jeg vil i den mundtlige eksamen komme ind på min vurdering af materialet, derudover vil jeg perspektivere, til det teori vi har arbejde ud fra i litteraturmodulet. Her vil jeg komme ind på nogle af de teoretiske begreber, vi har arbejdet med, som enten passer til materialet eller stiller spørgsmålstegn til de metoder materialet anvender... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsmaterialet Fandango | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.