Geografi undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 20
  • 3492
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2004
  • 14-11-2004

Geografi undervisningsforløb

Dette er flere undervisningsforløb/undervisningsplaner i faget geografi.

Forløbene handler om:
Kort og målestok

Befolkning

Vejr og klima

Fra et islandskab til et bylandskab

Den skæve verden

Vulkaner og jordskælv

Indhold

Kort og målestok
At eleven kan anvende kortet som et arbejdsredskab
Befolkning
At fremme elevernes forståelse for fremmede kulturer
Vejr og klima
At eleverne får en indsigt i menneskets og naturens afhængighed af vejr og klima
Fra et islandskab til et bylandskab
At give eleverne en forståelse for hvilke kræfter der har formet det danske naturlandskab
Den skæve verden
at eleverne får en forståelse for, hvordan kløften mellem rige og fattige lande er opstået, hvad et uland er, samt hvad ilande gør for at ændre
forholdende
Vulkaner og jordskælv
At kunne forklare sammenhængen mellem pladetektonik og bjergkædedannelser, samt at beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på Jorden
Litteraturliste

Uddrag

Kort og målestok
Formål
At eleven kan anvende kortet som et arbejdsredskab
Emnemål
At eleverne forstår og kan anvende målestoksforhold At eleverne kender til principper for korttegning At eleverne kan vælge et fornuftigt målestoksforhold At eleverne kan læse og forstå et kort At eleverne bliver fortrolige med forholdsregning At eleverne tager stilling til det miljø de færdes i
Aktivitet nummer: Emne Delmål Indhold Begreber Materialer
1 Målestok Eleven skal kunne benytte sig af forskellige mål Eleverne skal tegne klasseværelset uden brug af linealer. Eleverne kan i stedet bruge fødder, kroppe o.l.. Klasseværelset tegnes ind på millimeterpapir. Elevernes tegninger sammenlignes på klassen, og forskelle og ligheder diskuteres. Målestok millimeterp apir... Køb adgang for at læse mere

Geografi undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.