Undervisningsforløb om på Jesu tid

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Religion
  • Godkendt
  • 14
  • 3912
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2005
  • 11-03-2006

Semesteropgave: Undervisningsforløb om på Jesu tid

Semesteropgave i religion med et undervisningsforløb om på Jesu tid.

Undervisningen finder sted i 6 klasse på en friskole. Kristendom indgår ikke i det normale
skema, men finder sted i tværfaglige forløb og emne/tema uger.
Vi har fået tildelt 10 lektioner af ca. 1 times varighed, fordelt på 4 uger, hvilket svarer til ca.
13 alm. undervisnings lektioner.

Indhold

Indledning 2
Periodeplanlægning 3
Undervisningsforløb ”På Jesu tid”
4
1.lektion ”Et barn er født” 5
2.lektion ”At vokse op i den jødiske tro” 7
3.lektion ”Guds love og guds nåde” 8
4.lektion ”Rigdomme” 9
5.lektion ”Jesus og fiskerne” 10
6.lektion ”Brød” 11
7.lektion ”Jesus og børnene” 12
8.lektion ”At lyse for gud” 13
9.lektion ”Jesus bliver korsfæstet” 14
10.lektion ”Jesu død og opstandelse” 15
Evaluering af undervisningsplan 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Da eleverne har gennemgået det gl. testamente, finder vi det naturligt af lave et forløb som vi kalder ”På Jesu tid”.
Målet med vores undervisning er at give eleverne et indblik i, hvordan forholdene var på Jesu tid, hvorfor folk reagerede som de gjorde, og prøve at forestille sig nogle af begivenhederne hvis de fandt sted i dag.
Vi skal undersøge og diskutere sammenhængen mellem kristendommen og den kultur vi lever i, gennem blandt andet love, helligdage osv.
Måden vi har tilrettelagt undervisningen på, bygger på en overbevisning om at oplevelser og kreativ udfoldelser, medvirker til at eleverne husker den læring de får bedre, når de har en ting eller oplevelse at forbinde den med... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om på Jesu tid

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.