Fra barn til voksen | Undervisningsforløb | Den lille Prins

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 25
  • 8090
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 11-03-2004

Eksamensopgave: Fra barn til voksen | Undervisningsforløb | Den lille Prins

Eksamensopgave i didaktik om "Samtalens rum" med et undervisningsforløb i dansk over "Den Lille Prins" af Antoine De Saint-Exupery.

Et undervisningsforløb på 24 lektioner i dansk afviklet i 7. klasse under den 4 ugers bedømmelsespraktik.

Emne: Fra barn til voksen, et forløb med litteratur fra forskellige perioder og ”Den lille Prins” af Antoine De Saint-Exupery som fælles læsebog i klassen, samt et procesorienteret skriveforløb.

Vores begrundelse for valget af emnet ”Fra barn til voksen” er at eleverne i de to syvende klasser er teenagere og er selv lige midt mellem barn og voksen. Vi valgte at arbejde med litteratur fra forskellige perioder og bruge ”Den lille prins” skrevet af Antoine De Saint-Exupery som fælles læsebog i perioden. Forløbet bliver afsluttet med et procesorienteret skriveforløb på en uge, hvor eleverne individuelt skal udarbejde en tekst og vejlede hinanden i grupper.

Indhold

Indledende ord Side 3
Dannelsessyn Side 3
Kompetenceudvikling Side 4
Samfundssyn Side 5
Det dialogiske og monologiske klasserum Side 6
Samtalen i skolen Side 6
Almene didaktiske overvejelser Side 7
Begrundelse for undervisningsforløb Side 7
Rammefaktorer Side 9
Mål Side 9
Læringsforudsætninger Side 10
Læreprocessen Side 11
Vurdering Side 12
Skematisk oversigt over undervisningsforløbet Side 13 (se bagerst i opgaven!)
Uddybning af enkelte lektioner Side 17
Medbestemmelse Side 18
Undervisningsdifferentiering Side 18
Lærerrolle og undervisningsformer i forløbet Side 20
Selvevaluering Side 20
Afsluttende ord Side 21
Litteraturliste Side 22
Bilag 1, Årsplan for klassen, udarbejdet af deres team Side 23

Uddrag

Indledende ord
Denne opgave tager udgangspunkt i min bedømmelsespraktik på Tibberup skolen i Espergærde, hvor vi var to studerende i samtlige timer. Forløbet er udført i to syvende klasser i faget dansk og strækker sig over fire uger. Vi valgte at køre et parallelforløb i de to klasser, da det var hvad deres lærer normalt gjorde. Samtidig mente vi at eleverne kunne få et større udbytte af emnet hvis de kunne tale sammen på tværs af klasserne og ”stjæle” ideer.

Jeg har i min opgave udelukkende at tage udgangspunkt i den ene klasse, 7.b. Klasserne har arbejdet med temaet ”Fra barn til voksen” og har omdrejningspunktet har været samtalen og varieret undervisningsform.

Dannelsessyn:
I moderne samfund har det lidt gammeldags klingende ord “dannelse” igen vundet indpas. Man har opdaget, at man ikke kan klare sig med regler og regelstyring, men at folk også må kunne udøve et fornuftigt skøn selv. Derfor gælder det om at være ekstremt tilpasningsdygtig og bestandigt holde øje med omverdenen.

Til det formål må man erobre en dannelse, der er det yderste refleksiv. Man må sætte sig i den andens sted, og når man iagttager andre, må man samtidig iagttage sig selv.1 Dannelsesbegrebet i dag har en dobbelt betydningPå den ene side skal dannelse forstås som en selvvirksomt oparbejdet og personligt ansvarliggjort sammenhæng mellem de tre grundfærdigheder:
Evne til selvbestemmelse, evne til medbestemmelse og evne til solidaritet. På den anden side skal dannelse forstås som dannelse for alle, dannelse i det almene som medium og alsidig hhv, mangesidig dannelse i alle grunddimensioner af menneskelige interesser og evner... Køb adgang for at læse mere

Fra barn til voksen | Undervisningsforløb | Den lille Prins

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Fra barn til voksen | Undervisningsforløb | Den lille Prins.