Undervisningsforløb om salte i 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Ingen givet
  • 15
  • 2757
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2011
  • 23-05-2012

Undervisningsforløb om salte i 9. klasse

Et undervisningsforløb om salte i 9. klasse og faglig læsning. Faglige og fagdidaktiske overvejelser er begrundede.

Indhold

Emnebegrundelse 3
Fagdidaktiske overvejelser 4
Klassetrin og rammefaktorer 4
Læringsteori 4
Fagsyn – faglig læsning 4
Arbejdsmetode 6
Lærerrolle 6
Elevrolle 6
Elevforudsætninger 7
Mål og delmål for forløbet: 7
Valg af materialer og hjælpemidler 7
Evaluering af forløbet 7
Beskrivelse af det aktuelle undervisningsforløb 8
Øvelsesvejledninger 11
Bilag 1: Demonstrationsforsøg: Fremstilling af HCl 11
Bilag 2: Elevforsøg: Fremstilling af kobbersulfatopløsning og krystaldannelse 12
Bilag 3: Demonstrationsforsøg: Løfte en isterning 13
Bilag 4: Vands saltindhold A 14
Bilag 5: Vands saltindhold B 15
Bilag 6: Demonstrationsforsøg: Saltes ledningsevne 16
Bibliografi 17

Uddrag

Emnebegrundelse
Det 1. undervisningsforløb skal omhandle stoffers opbygning og egenskaber - den atomare verden. Vi har valg at lave et undervisningsforløb om salte, da vi gerne vil give eleverne kendskab til, at salte er en hel gruppe af stoffer, og ikke kun noget man spiser, stryger på vejene mm. På baggrund af dette, står der i trin- og slutmålene efter 9. klasse for fysik og kemi følgende:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ...

---

Fagdidaktiske overvejelser

Klassetrin og rammefaktorer
9. klasse. Undervisningen foregår i fysiklokalet.
Læringsteori
Med udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske læringssyn har sproget og fællesskabet en vigtig betydning for den måde eleven lærer på.” Læringen starter ikke ”derude” eller ”inde i hoved” men derimod med sprog som et kulturelt fænomen” (Imsen, 2010, s. 32). Eleven opbygger sin egen verdensforståelse gennem sproget og skal her have lov til at forklare, argumentere, formulere og diskutere, og vil ud fra dette tilegne sig viden. Det er hermed ikke sagt, at eleven ikke har brug for en lærer. Læreren skal være der til at planlægge og lave en målsætning med undervisningen. Vi arbejder ud fra dette socialkonstruktivistiske læringssyn, hvor samtalen mellem eleverne før,... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om salte i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.