Undervisningsforløb om rummet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 29
  • 9100
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 03-10-2005

Undervisningsforløb om rummet

Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i elevernes viden om rummet hvor der forsøges at stilles spørgsmålstegn ved science fiction films gængse opfattelse af hvordan rummet er og hvad som fysisk er muligt og rent opspinde.

Forløbet kommer bl. a. forbi rumraketter, hvor eleverne skal afføre en vandraket. I denne forbindelse ses nærmere på Newtons 3 lov.

Forløbet kommer også forbi universets historie, afstande i rummet, livets oprindelse, rumrejser og mange flere interessante emner.

Indledning:
Følgende er et emne baseret undervisningsforløb der tager udgangspunkt i temaet Rummet. En del af materialet er afprøvet i et større tværfagligt undervisningsforløb imellem, matematik, fysik/kemi, historie, biologi og geografi i en 8 klasse; hvilket forløbet bærer præg af. Forløbet spænder fagligt bredt; fra raketter, solsystemet, satellitter, rumskibe til galakser og Big Bang teorien. Grunden til dette er at det overordnede mål med opgaven er at give overblik over det univers som vi indgår i;
eller som vi på nuværende tidspunkt mener at indgå i. Nogle af de berørte emner i forløbet vil formentlig falde bedre ud hvis de gennemgås i en 9 klasse; derfor er dette memorandum både rettet mod 8 og 9 klasse.

Indhold

1.0 Indledning: 2
2.0 Begrundelse for valg af tema 2
2.1 Fælles mål 2
3.0 Faglige mål: 2
4.0 Forudsætninger 3
4.1 Elevforudsætninger 3
4.2 Fagligforudsætninger 3
4.3 Lokaleforudsætninger 3
5.0 Overvejelser omkring sikkerhed under forsøg 3
6.0 Undervisningsforløb 4
6.1 Lektion 1: Kortlægning af elevernes forkundskaber 4
6.2 Lektion 2: Raketten og Newtons 3 lov 4
6.3 Lektion 3: Raketters historie 5
6.4 Lektion 4: Massetiltrækning og vægten på andre planeter 5
6.5 Lektion 5: Planeternes og satellitters omløb i solsystemet 6
6.6 Lektion 6: Afstande i rummet 7
6.7 Lektion 7: Solsystemet, Mælkevejen og universet 8
6.8 Lektion 8: Universets historie 8
6.9 Lektion 9: Livets oprindelse 8
6.10 Lektion 10: Den livgivende sol 9
6.11 Lektion 11: Rumrejser 9
7.0 Forslag til tværfagligt samarbejde 11
8.0 Litteraturliste 12
9.0 Bilag 13
9.1 Raket vognen 13
9.2 Vandraketten 14
9.3 Tyngdepunkt 15
9.4 Raketters historie 16
9.5 Vægten på andre planeter 18
9.6 Centrifugalkraft 20
9.7 Omløbs beregninger i solsystemet 21
9.8 Solsystem menneskeskulptur 23
9.9 Afstande og rejsetid i solsystemet 24
9.10 Universets historie 26
9.11 Flødebolleforsøg lærer version 27
9.12 Flødebolleforsøg elev version 28

Uddrag

Begrundelse for valg af tema
Temaet rummet er valgt fordi det ofte er et emne som har eleverne interesse, da det er et gennemgående tema i legetøj, spil og tegneserier og film henvendt til børn! Eleverne kommer ofte med en masse forskellige forestillinger om rummet og universet som de har hentet fra diverse sciensfiction film som f.eks. Starwars og Startrek. Det er i denne forbindelse at eleverne har brug for et redskab til at kunne vurdere hvad der er fiktion og hvad der fysisk er muligt.

Foruden dette er det vigtigt at eleverne forstår hvilket univers vi lever i og i hvilken sammenhæng de indgår i og er afhængig af. For så vidt kan man sige at dette er videnskabens skabelsesberetning; og derfor også noget som er en del af den almindelige dannelse i det (post)moderne samfund.

2.1 Fælles mål
Fysikkens og kemiens verden:
• anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet og korrosion (8 klasse)

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse:
• kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning (8 klasse)

• beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden. (8 klasse)

• kende til nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling (9 klasse)

• kende eksempler på, at udvikling af ny viden kan give uforudsete muligheder. (9 klasse)

Arbejdsmåder og tankegange:
• formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater (9 klasse)
• benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde (9 klasse)... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om rummet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.