Undervisningsforløb om menneskerettigheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 12
  • 2931
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 30-10-2002

Undervisningsforløb om menneskerettigheder

Opgave i samfundsfag med en lærervejledning til et undervisningsforløb i samfundsfag om menneskerettigheder.

Formålet med mit undervisningsforløb er, at eleverne får mulighed for at tilegne sig en grundlæggende viden om FN's menneskerettigheder.

Indhold

Semesterprodukt: 2
En lærervejledning til et undervisningsforløb i samfundsfag om menneskerettigheder 2
Indledning 2
Beskrivelse af undervisningsforløbet: 4
Uge 1 - 4
"Infobombe" og brainstorm 4
Uge 2 - 4
Uge 3 - 5
Uge 4 - 6
Uge 5 - 7
Detaljeret beskrivelse af lektion 1+2 ( 2x45 min.), uge 1 - 8
Pædagogisk afsæt 9
Afsluttende bemærkninger 10
Bilag 1 - 10
Inspirationsark 10
Litteraturliste: 11

Uddrag

I løbet af de fem undervisningsuger skal eleverne nå frem til en forståelse af den historiske og samfundsmæssige baggrund for etablering og for FN's opbygning. For at forstå menneskerettighederne i et historisk perspektiv vil vi inddrage Den danske Grundlov.

Endvidere skal eleverne introduceres for Amnesty Internationales arbejde og indflydelse på menneskerettighedsområdet og se på barnets rettigheder. Undervejs skal eleverne anvende den nyligt opnåede viden og forståelse til at arbejde selvstændigt inden for selvvalgte emner om menneskerettighedskrænkelser.

Gennem en intens og holdningsdannende dialog skal eleverne reflektere og vurdere menneskerettighedernes gyldighed før og nu og dermed styrke elevernes samfunds- og historiebevidsthed.

Eleverne skal opnå en forståelse for, at det gode såvel som det onde er menneskeskabt. Med det mener jeg at både det, menneskerettigheder står for, og de forhold, såsom krig og tortur, de arbejder imod, er skabt af mennesker. Dette for at eleverne indser, at de har handlemuligheder i det samfund, de er en del af, og de dermed har indflydelse på i
fremtiden.

---

Uge 5.

Elevernes gruppearbejde skal munde ud i et færdigt skriftligt og et mundtligt produkt. Hovedvægten skal ligge på det mundtlige. Det vil øge elevernes egen forståelse, når de verbalt skal formidle viden og holdninger vedrørende deres egen problemstilling til andre.
Det skriftlige produkt er et godt redskab til at give eleverne struktur på det mundtlige oplæg. Derudover skal de skriftlige produkter kopieres, således at alle eleverne får et eksemplar. Dette skulle gerne give eleverne en bredere indsigt i menneskerettighedsproblemstillinger ved, at de får indblik i de øvrige elevers arbejde. Samtidig vil det være en træning i at udarbejde et skriftligt produkt og senere fremlægge det, når de senere eventuelt skal lave projektopgave... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om menneskerettigheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.