Undervisningsforløb om energi og vedvarende energi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Ingen givet
  • 18
  • 4404
  • PDF
  • 2012
  • 27-04-2012

Eksamensopgave, Undervisningsplan: Undervisningsforløb om energi og vedvarende energi

Indstillingsopgave i Natur/teknologi.
Et undervisningsforløb på syv lektioner omhandlende energi og vedvarende energi.
Undervisningsforløbet er henvendt til en 6. klasse.
I opgaven er der også et progressionsafsnit.

Indhold

Indledning 2
Fagsyn 3
Læringssyn 4
Teori 5
Solenergi 6
Vindenergi 7
Undervisningsforløb: 7
Trinmål 7
1. lektion 8
2.-3. lektion 10
4.-5. lektion 11
6.-7. lektion 12
Progression 14
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning:
Mit udgangspunkt i indstillingsopgave 4 er energi og vedvarende energi. Energi er et utroligt bredt emne derfor har jeg valgt et specifikt emne inden for energi, i form af vedvarende energi. Jeg vil dog starte mit undervisningsforløb med at tage udgangspunkt i begrebet energi, så eleverne kan få en fornemmelse af det brede emne og at vedvarende energi blot er et af mange emner inden for emnet energi. Jeg har valgt vedvarende energi, da det er et meget aktuelt emne ikke bare her i Danmark men også globalt. Eleverne skal også stifte bekendtskab med emnerne i den danske folkeskole og i faget natur/teknik, et af trinmålene for faget natur/teknik i 6. Klasse lyder jf. faghæfte 13; ”kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses, herunder forslag til spareråd i forbindelse med brug af vand og el og i forhold til anvendelse af vedvarende energi”.
Fokusset i indstillingsopgave 4 er på progression til naturfag i overbygningen. Her er emnet energi og vedvarende energi også relevant. Eleverne skal blandt andet i mit undervisningsforløb stifte bekendtskab med fotosyntesen og kulstofkredsløb. Jf. faghæfte 15 og 16 vil eleverne både i biologi og fysik/kemi bygge videre på den viden de har fået i 6. klasse om fotosyntese og kulstofkredsløb. Et andet eksempel på den progression emnet vedvarende energi ligger op til, er det videre arbejde i faget geografi, jf. faghæfte 14 for faget geografi; ”kende til energiproduktion lokalt, regionalt og globalt, herunder fossilt brændsel, atomenergi og vedvarende energi ”... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om energi og vedvarende energi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.