Undervisningsforløb om demokrati 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 8
  • 1571
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 22-03-2005

Undervisningsforløb om demokrati 8. klasse

Undervisningsforløb i samfundsfag om demokrati, identitet og politik.

Undervisningsforløb med brug af storylinemetoden. Elever skal navigere rundt i lokale interessegrupper og forholde et fiktivt problem.

Indhold

Indledning 1
Ramme for opgaven 1
Trinmål: 2
Metodevalg 3
Problemstilling 3
Gruppeinddeling 4
Produkt 4
Afslutning: 5
Litteratur. 6
Lærervejledning til storylineforløb: 7

Uddrag

Indledning
Samfundsfag skal tjene til at forberede eleverne på at leve og deltage i et demokratisk samfund. Vi ønsker at unge skal blive bedre til at træffe valg i et hektisk senmoderne samfund. Der er mange valgmuligheder og man skal individuelt formå at træffe sine valg. For at de unge mestre denne proces skal de have medindflydelse i folkeskolen, så de bliver bedre til at træffe et selvstændigt valg. Af samme årsag bør vi give dem redskaberne til at kunne søge viden omkring aktuelle problemstillinger, så de via en refleksiv proces kan nå frem til en bredere viden omkring emnet. Dette kan også medføre at eleverne af og til skal kunne anskue en sag fra forskellige vinkler og dermed få et bredere perspektiv på en given sag.

Ramme for opgaven
Vi har valgt at udarbejde et undervisningsforløb der retter sig mod 8. klasse og vi ser det som et introduktionsforløb til samfundsfag, idet vi er opmærksomme på at eleverne vil møde med meget forskellige forudsætninger for at begå sig i netop dette fagområde. Vi finder det derfor væsentligt for udbyttet af og motivationen for faget at skabe et fælles fundament som den fremtidige undervisning kan bygge på. Og det er vores vurdering af det nedenfor skitserede introduktionsforløb kan sikre dette.

Endvidere ønsker vi allerede fra starten at tage afsæt i en række af de CKF'er og vejledninger som faghæftet anviser... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om demokrati 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.