Undervisningsforløb og ROSE-undersøgelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 8
  • 4240
  • PDF
  • 2010
  • 25-04-2012

Undervisningsforløb og ROSE-undersøgelsen

Problemformulering
Hvordan kan vi som natur/teknologi-lærere i et undervisningsforløb, som er præget af metodemangfoldighed og transparente præstationsforventninger, øge interessen for selve faget?

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Indledning 1
Problemformulering 1
Metode og teori 1
Rose-undersøgelsen 1
Metodemangfoldighed 2
De 5 E'er - redegørelse og position i undervisningsforløbet 4
Tilpasning af undervisningsformen i forhold til emner og emnets indhold. 5
Transparente præsentationsforventninger 5
Video 6
Evaluering og analyse af forløbet 7
Diskussionsafsnit 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Ifølge ROSE-undersøgelsen fra 2004 er interessen overfor faget Natur/teknik ikke temmelig stor. Vidst nok, går undersøgelsen ud på, at 15-årige elever bliver spurgt, men efter vores mening er resultatet af undersøgelsen begyndt meget tidligere. Vi mener, at der allerede i indskoling sker en måde for afkapsling overfor faget. Det tager flere år, inden eleverne ikke længere gider engagere sig i faget. Det betyder enkelt sagt, at vi som natur/teknik lærere har et ansvar overfor elevernes interesse for faget. Når klassen har en underviser, som ikke bidrager til elevernes læringslyst indenfor faget, kan dette medføre, at lysten til engagement og virkelyst indenfor naturfagene mindskes.
Derfor vil vi se nærmere på ROSE-undersøgelsen, for derpå at komme med en del løsningsforslag. Vi vil dog kun gå ind på metodemangfoldighed og transparente præstationsforventninger, for at finde ud af, hvilken rolle disse spiller i forhold til interessen for faget.
Det vil vi dels gøre ved hjælp af fagdidaktikere, som agerer indenfor naturfagene, men vi vil også se nærmere på undervisningen ud fra en almen-didaktisk tankegang. Derudover vil vi se på teorierne om læring i sammenhæng med vores praktiske erfaringer. Afsluttende vil vi opsummere og konkludere sammenhængen mellem det teoretiske arbejde og vores praktiske ageren indenfor faget natur/teknik... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb og ROSE-undersøgelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.